”Bråttom att samarbeta om havsbaserad vindkraft om Norden ska vara ledande”

29.06.23 | Nyhet
vindkraft till havs
Photographer
Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix
Runt om i Norden byggs den havsbaserade vindkraften ut i snabb takt. I det här läget bör Norden samordna sin forskning och sina myndighetsprocesser för att kunna ta en ledande roll inom vindkraft till havs. Det anser nordiska rådets Hållbarhetsutskott.

När Norden ställer om energisystemen från fossilberoende till förnybart finns stora fördelar med att bygga ut vindkraften till havs.  Det nordiska Hållbarhetsutskottet diskuterade under sitt sommarmöte på Färöarna hur länderna ska kunna dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper under den pågående snabba utvecklingen. 

Viktig signal till näringslivet

- Det är brådskande att ställa om våra energisystem och göra oss oberoende av fossil energi. Vi kan dra stor nytta av varandras kompetenser och erfarenheter i Norden för att underlätta en snabbare etablering av havsbaserad vindkraft. Det här är en viktig signal till näringslivet att vi vill vara en ledande kraft på detta område, säger Emma Berginger, svensk riksdagsledamot (MP) och medlem i Hållbarhetsutskottet i Nordiska rådet.

Länderna har kommit olika långt

Exempelvis ligger Danmark långt framme när det gäller bottenfast vindkraft, medan teknikutvecklingen för flytande vindkraft pågår intensivt i Norge. 

Även om intresset är stort i hela Norden för att etablera vindkraftparker till havs utanför kusterna, bromsas planerna av tröga tillståndsprocesser, teknikutmaningar och säkerhets- och miljöfrågor.

Mittengruppens förslag, att uppmana de nordiska regeringarna att samverka kring den havsbaserade vindkraften, fick strakt stöd av alla partigrupperna i utskottet. 

Fortsätt samarbeta om elnätet! 

Myndigheterna i de nordiska länderna bör dela kunskap och erfarenheter från tillståndsprocesser, anser utskottet. 

Även forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete på nordiska högskolor och universitet bör stärkas.  Utskottet vill också stärka de nationella kraftnätsbolagens samverkan för integrerade nordiska elnät.

”Potentialen är enorm”

- Potentialen för att skapa mer förnybar energi, bidra till utsläppsminskningar och samtidigt skapa värden inom havsvind är enorm. Ska vi verkligen få till synergieffekter måste alla de nordiska länderna förena kunskap, kompentens och kraft, säger Lene Westgaard-Halle, parlamentariker i norska Stortinget (H) och Hållbarhetsutskottet och fortsätter: 

- Jag är speciellt glad för att utskottet enhälligt understryker att kraftutbyte mellan länderna är viktig, och att förbindelser till länderna i vår region är en förutsättning för att lyckas.