Pornofri skoler i Norden

30.10.19 | Nyhed
Pornofri skoler
Fotograf
Scanpix.dk
Børn og unge kan tage skade af hård porno på internettet og tilgangen hertil skal ikke være mulig i børne- og ungemiljøer og for børn og unge på internettet generelt. Et flertal i Nordisk Råds velfærdsudvalg har derfor besluttet at arbejde for blandt andet fælles Nordisk digitale retningslinjer for et skolemiljø fri for adgang til porno over internettet.

- Børn og unge kan tage skade af at se hård porno. Det vil vi i Nordisk Råds Velfærdsudvalg arbejde for at modvirke, siger medlem af velfærdsudvalget, Eva Lindh fra socialdemokraterne. Nordisk Råds velfærdsudvalg vil derfor arbejde på et forslag til Nordisk Ministerråd om at skabe et pornofrit internetmiljø i skolen. Fx gennem fælles retningslinjer for filtre og teknik på skolers computere, Ipads etc., der umuliggør adgangen til porno. Forslaget, som udspringer fra den socialdemokratiske gruppe i Nordisk Råd, indeholder også ønske om i de nordiske lande at dele best practice for forebyggelsestiltag på området samt indføre lovpligtige digitale aldersverificeringer på pornografiske internetsider for alle i Norden generelt.   

Børn og unge kan tage skade af at se hård porno. Det vil vi i Nordisk Råds Velfærdsudvalg arbejde for at modvirke

Eva Lindh, Velfærdsudvalget i Nordisk Råd

Fordobling af drenge, der dagligt ser porno 

Nordisk Ministerråds forskningsrapport ”Unge, køn og pornografi” peger på, at drenge i Norden helt ned i  11-12 årsalderen har deres debut med at se porno. Forskning fra Linköpings universitet viser, at der på 10 år er sket en fordobling fra 11 procent blandt drenge, der dagligt ser på porno på internettet. Bekymringen i Nordisk Råds velfærdsudvalg er, at når pornoen på internettet er misvisende og lettilgængelig, får vi drenge, der ser porno, de er for unge til og som er for hardcore. Og dermed får vi drenge, der kommer i risiko for selv at tillægge sig en for hardcore seksualadfærd, der kan skade en kommende partner.

- I hård porno på internettet er den unuancerede fortælling ofte, at kvinden blot gør, hvad manden vil, og at der ikke er ligestilling mellem parterne. Det skal vi gøre op med, siger Nina Sandberg, medlem af velfærdsudvalget i Nordisk Råd.        

Forbud alene gør det ikke

Regler og forbud kan dog ikke gøre det alene, mener Anna Falkenberg fra Ungdommens Nordiske Råd:

- Adgangen til porno er jo kun et klik væk på mobilen, der ligger i lommen, siger Anna Falkenberg og peger på, at det for den digitale ungdom ikke er svært at omgå reglerne. Så der skal også sættes ind med forebyggelse, involvering og dialog, lyder det fra Anna Falkenberg, der fortsætter:

- Skolerne skal i højere grad i seksualundervisningen have fokus på, hvordan eleverne skal forholde sig til porno på internettet, og her skal elever og fx ungdomsorganisationer involveres. Det kan både være ungdomsorganisationer med fokus på digital etik og adfærd samt organisationer med viden om børn og unge. Både i forhold til at rådgive, hvad eleverne må på skolerne, hvad der er lovligt i det hele taget samt hvorvidt porno giver et realistisk billede af sex mellem mennesker.  

Adgangen til porno er jo kun et klik væk på mobilen, så regler og forbud kan ikke gøre det alene

Anna Falkenberg, Ungdommens Nordiske Råd

Involvér de unge selv 

Tanken om at involvere unge og organisationer i sociale tiltag, deler den tidlige islandske socialminister Arní Páll Árnason, der står bag Nordisk Ministerråds rapport ”Viden der virker i praksis”. Árnason har på baggrund af mere end 200 interviews med fagpersoner i Norden kommet med 14 forslag til forbedring af socialsektoren. En central pointe er her, at myndigheder og andre aktører skal tage udgangspunkt i efterspørgslen hos dem, det handler om. I det her tilfælde unge, der skal have retningslinjer for deres tilgang til internetporno og til retningslinjer for deres egen seksuelle adfærd, når tiden er moden til det.  

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.