Demokratiarbejde begynder i skolen

29.01.24 | Nyhed
Ungdomsskole
Photographer
UDIRS bildebank
I otte år har de nordiske lande samarbejdet om demokrati, inklusion og sammenhold gennem DIS-netværket, som består af policyeksperter inden for uddannelse. Rapporten ”Demokrati, inkludering och sammanhållning” redegør for det nordiske samarbejde og landenes igangværende arbejde inden for vores uddannelsessystemer for at beskytte og fremme de demokratiske værdier.

Rapporten belyser betydningen af at opretholde og videreudvikle en stærk demokratisk struktur, som værner om ytringsfrihed og kildekritik, respekt for medmennesker, evne til empati og aktivt medborgerskab. Rapporten har et særligt fokus på uddannelsens rolle i dette arbejde. For os i Norden er demokrati ikke blot en politisk struktur, men også en måde at leve på, som kræver fortløbende engagement, dialog og deltagelse. 

– De spørgsmål, som DIS-netværket arbejder med, er i allerhøjeste grad aktuelle. Den bekymrende globale udvikling påvirker også os i Norden gennem øget spredning af propaganda og desinformation. Når vores fælles nordiske demokratiske værdier udfordres, spiller uddannelse en vigtig rolle. Gennem DIS-netværket kan vi dele viden og erfaringer, og vi kan sammen blive bedre rustet til at møde de udfordringer, som vi står over for, siger DIS-netværkets ordfører, departementssekretær ved uddannelsesministeriet i Sverige, Marlene Giertz.

Via DIS-netværket har det nordiske samarbejde indsamlet viden og bedste praksis for at styrke uddannelsen i demokrati og menneskerettigheder samt for at modvirke social marginalisering, ekstremisme og religiøs diskrimination. 

Det er spørgsmål, som vedrører skolernes virksomhedskultur, skoleledelse og lærerkompetencer samt elevernes muligheder for at øve sig i demokratiske processer og påvirke deres egen hverdag. 

Formålet er at styrke den kollektive forståelse og støtten til demokratiske værdier, samtidig med at vi respekterer og hylder vores kulturelle mangfoldighed. 

I "Vores vision 2030" slår det nordiske samarbejde fast, at vi arbejder for et socialt bæredygtigt Norden. Vi mener, at et samfund med et stærkt demokrati, og hvor hver enkelt medborger føler sig værdifuld og inkluderet, ikke kommer af sig selv. Det skal skabes hver dag. Det nordiske policysamarbejde via DIS-netværket er en vigtig del af dette arbejde.