Udvalgsforslag: Norden bør finde fælles fodslag mod matchfixere

25.01.18 | Nyhed
Johanna Karimäki
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Norden bør samarbejde om at bekæmpe matchfixing. Det foreslår Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden, som ønsker et system, som gør det umuligt for en sportsudøver, som har deltaget i matchfixing i ét nordisk land, at fortsætte med at dyrke sin sport i et andet nordisk land.

Udvalget ønsker, at Norden skal arbejde for at bremse matchfixing på samme måde som doping, hvor en udelukkelse i et land gælder i alle lande. I dag er der intet som forhindrer en sportsudøver, som er blevet udelukket på grund af matchfixing, i at flytte til et andet land og fortsætte med at udøve sin sport dér. Hvis forslaget bliver realiseret, vil Norden være den første region i verden, som går sammen i kampen mod matchfixing.

De nordiske idrætsforbund er enige om, at matchfixing er en af de mest alvorlige trusler mod sporten, og de mener, at der er et stort behov for gensidig anerkendelse af sanktioner. De nordiske idrætsorganisationer og ministre for idræt mødes i efteråret 2018 med den olympiske komité og andre eksperter for at finde værktøjer, som fungerer i hele Norden.

Udvalget værner om børn og unge

Ved et møde den 24. januar i Stockholm bakkede udvalget enstemmigt op om forslaget mod matchfixing, som blev fremlagt af Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd. I forslaget opfordrer udvalget de nordiske ministre for idræt til principielt at bakke op om de nationale olympiske komitéers og idrætsforbundenes ambition om at etablere et fællesnordisk system mod matchfixing.

Udvalget er især bekymret for børn og unge, som vokser op med matchfixing som et stigende problem og fremhæver værdien af at arbejde sammen for en bedre kultur inden for sportsverdenen.

– Den udbredte matchfixing medfører, at mange børn og unge vokser op i en usund kultur, og det motiverer os til at fortsætte arbejdet for at komme problemet til livs, siger Johanna Karimäki, som er ordfører for Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden.

Udvalgets beslutning skal nu viderebehandles i Nordisk Råd.