Nordiske kulturministre: Det skal være trygt for børn og unge på nettet

13.11.23 | Nyhed
Unga på sociala medier
Photographer
Johan Alp
Techgiganternes indflydelse på vores demokratiske samfund er en udfordring i alle de nordiske lande. Algoritmerne styrer, hvilken information vi kan se i vores digitale feed, og medielandskabet er i hastig forandring. De nordiske kulturministre intensiverer nu samarbejdet om børn, unge og civilsamfundet.

De nordiske kulturministre mødtes under sessionsugen i Oslo. Spørgsmål om digitale platforme som Facebook, Instagram og TikToks indflydelse på vores samfunds demokratiske infrastruktur og nordboernes hverdag stod højt på dagsordenen.

– Det er bekymrende, når redaktionelle tekster blokeres, og man samtidig ikke kan gennemskue, hvor informationen kommer fra. Parallelt med dette forandres indtægtsmodellen, og reklameindtægter havner hos medier uden for de nordiske lande. Vi skal beskytte vores demokratier og være aktive i dialogen med repræsentanter for de digitale platforme, siger Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Islands minister for kultur og erhvervsliv og formand for Nordisk Ministerråd for Kultur. 

Fælles nordiske indsatser

Techgiganternes magt over informationsstrømmen er ikke bare en udfordring i de nordiske lande, og derfor skal diskussionerne føres i flere spor: nationalt, nordisk, i EU og globalt.  Og fordi alle ikke kan gøre alt, er ministrene meget interesserede i at prioritere en række spørgsmål, som er mest relevante at samarbejde om på nordisk niveau. 
Ministrene medfinansierer "Nordisk arbejdsgruppe – tryggere digitalt demokrati for børn og unge", som er på linje med anbefalingerne fra den nordiske tænketank for tech og demokrati. Den toårige indsats skal både resultere i mere viden om de effekter, som de sociale medier har på børn og unge, og komme med forslag til politiske initiativer.

På ministermødet blev det besluttet at arbejde videre med at styrke civilsamfundets rolle i en demokratisk debatkultur online og at arrangere en rundbordssamtale med repræsentanter for techgiganterne og de nordiske ministre for at fortsætte dialogen om de udfordringer og muligheder, som landene står over for.

Nordisk erfaringsudveksling afgørende

Den digitale udvikling er et område, som udvikler sig ekstremt hurtigt på globalt plan, og derfor er en vedvarende dialog og erfaringsudveksling på flere niveauer inden for det nordiske samarbejde afgørende for at kunne håndtere de nye udfordringer effektivt.

– Det, som vi diskuterer i dag, er allerede forældet i morgen, så vi ministre skal være godt forberedte og dele erfaringer og viden med hinanden. Fremkomsten af kunstig intelligens er bare ét eksempel, som skaber nye muligheder og udfordringer, ikke mindst når det gælder ophavsret, siger Norges kulturminister, Lubna Jaffery. 
De nordiske lande kan gå forrest i de vigtigste demokratiske spørgsmål, understreger Karen Ellemann, Nordisk Ministerråds generalsekretær.

– Det er en ufravigelig opgave at værne om vores demokratier i Norden. Et nordisk samarbejde er vigtigt, fordi vi er små lande med små sprogområder, men i fællesskab opnår vi en stærkere stemme både i Norden og globalt.

Tænketankens anbefalinger viser vejen

Spørgsmålet om techgiganternes påvirkning har været et vigtigt nordisk spørgsmål i længere tid, og i 2021 nedsatte kulturministrene en tænketank med eksperter fra de nordiske lande for at identificere aktuelle udfordringer, hvor nordiske indsatser kunne være effektive.

Tænketankens anbefalinger, som blev præsenteret i maj, udgjorde grundlaget for diskussionen på ministermødet.

Anbefalingerne omfatter blandt andet målrettede indsatser for at fremme digital dannelse, øget sikkerhed for børn og unge på nettet, moderering af indhold og håndtering af desinformation, som er skabt af kunstig intelligens.

Ministermødet blev afholdt i Oslo under Nordisk Råds 75. session, hvor kulturministrene også overværede uddelingen af Nordisk Råds fem priser.

Contact information