Utskottsförslag: Norden bör agera gemensamt mot matchfixare

25.01.18 | Nyhet
Johanna Karimäki
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Norden bör gemensamt arbeta emot matchfixning. Det föreslår Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur, som vill ha ett system som gör det omöjligt för en idrottare som deltagit i matchfixning i ett nordiskt land att fortsätta med sin idrott i ett annat.

Utskottet vill att norden ska arbeta för att stävja matchfixning på samma sätt som vid dopning, där en avstängning gäller i alla länder. I dag är det inget som hindrar en idrottare som blivit avstängd för matchfixning att byta land och fortsätta idrotta där. Blir förslaget verklighet kommer Norden att vara först i världen att som region gå samman mot matchfixning.

De nordiska idrottsförbunden är eniga om att matchfixning är ett av de allvarligaste hoten mot idrotten och anser att det finns ett stort behov för ömsesidigt erkännande av sanktioner. Nordiska idrottsorganisationer och idrottsministrar samlas hösten 2018 för att tillsammans med olympiska kommittén och andra experter hitta verktyg som fungerar för hela norden.

Utskottet värnar om barn och unga

Vid ett möte den 24 januari i Stockholm ställde sig utskottet enhälligt bakom förslaget mot matchfixning, som lagts fram av den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet. I förslaget uppmanar utskottet de nordiska idrottsministrarna att i princip ställa sig bakom de nationella olympiska kommittéernas och idrottsförbundens ambition om att få till stånd ett samnordiskt system mot matchfixning.

Utskottet oroar sig särskilt för barn och unga som växer upp med matchfixning som ett växande problem och betonar värdet av att tillsammans jobba för en bättre kultur inom idrotten.

- Den utbredda matchfixningen leder till en osund kultur för många barn och unga att växa upp i vilket motiverar att vi fortsätter jobba för att få bort problemet, säger Johanna Karimäki, ordförande för utskottet för kunskap och kultur.

Utskottets beslut går nu till fortsatt behandling i Nordiska rådet.