Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Om Temagruppe 2: Innovative og resiliente regioner

Den økonomiske veksten i Norden skapes regionalt og lokalt med innovasjon og næringsvirksomhet. Det er viktig at regionalpolitikken støtter og stimulerer regionale innovasjonsmiljøer og næringslivsfremmende tiltak, slik at regionene kan ta vare på sitt potensial for smart og bærekraftig utvikling.

Det gjelder å etablere og utvikle strategiske samarbeid mellom forskning, offentlige myndigheter og næringsliv i byene og i distriktene, med sikte på å oppnå en bærekraftig utvikling. Klusterutvikling og regionale innovasjonsprosesser er interessante temaer å arbeide videre med, i likhet med å forstå og bygge videre på globaliseringens muligheter og utfordringer. 

Nordregio, et internasjonalt forskningssenter for regional utvikling og planlegging under Nordisk ministerråd, har ansvar for temagruppens sekretariat.