Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Ansök om medel för nordiska jämställdhetsprojekt

27.03.15 | Nyhed
Planerar du ett projekt som har ett jämställdhetspolitiskt värde och där nordiskt samarbete är en nyckelfaktor för framgång? Nu har du möjlighet att ansöka om medel från Nordiska ministerrådets stödordning.

De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för sitt samarbetsprogram och dess prioriteringar. Därför har de inrättat en stödordning för insatser och samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden. Här kan medel sökas för insatser och samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden.

Stödordningen syftar till att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram och dess prioriteringar.

Stödordningen beviljas projekt som inbegriper såväl nordisk nytta som jämställdhetspolitiskt mervärde.

Ansökningstiden går ut 20 april 2015.

Se närmare information om stödordningen och riktlinjer för ansökan på NIKK:s webbplats