Migranteksperter med nye anbefalinger til de nordiske integrationsministre

25.10.23 | Nyhed
Nordic Migrant Expert Forum
Photographer
Martin Thaulow
Eksperter fra Nordic Migrant Expert Forum har netop fremlagt 13 ny anbefalinger til brug for de nordiske integrationsministre. Det skete på Nordisk Ministerråds formandskabsmøde på integrationsområdet i Reykjavik.

Igennem det seneste år har migranteksperter i Nordic Migrant Expert Forum stillet sig selv den opgave at svare på spørgsmålet: Hvad skal god integration bestå af? Det er der kommet 13 anbefalinger til de nordisk integrationsministre ud af. Og de er netop blevet fremlagt på formandskabsmøde i Reykjavik til inspiration for ministrenes videre politiske arbejde.

Et fælles nordisk målbart approach til integrationen

Takura Matswetu, som er ordførende af forummet, deltog selv på mødet og havde følgende budskab med sig til Island: Målbar integration er en vejviser til succes! Takura uddyber budskabet med en anbefaling om, at de nordiske integrationsministre sammen formulerer en definition på et fælles Nordisk målbart approach til integrationen. Definitionen skal være bred og kunne rumme flere områder så som uddannelse, integrering på arbejdsmarkedet og sprogtilegnelse. Målet skal være at skabe sammenhængskraft i samfund, der bygger på retfærdighed.

Målbar integration er en vejviser til succes

Takura Matswetu, ordfører, Nordic Migrant Expert Forum

Personlige erfaringer og faglige kompetencer

Forummets medlemmer repræsenterer alle de nordiske lande og selvstyreområder. Medlemmerne står alle på et dobbeltfundament, hvilket giver deres anbefalinger ekstra tyngde. De trækker nemlig både på egne personlige erfaringer med at være født i et andet land end et nordisk og senere være migreret hertil. Og så er de faglige eksperter på integrationsområdet med kompetencer inden for fx uddannelse, arbejdsmarked, ligestilling samt social- og sundhedsområdet.  

En social bæredygtig region   

Forummet er oprettet af Nordisk Ministerråd med det formål at bidrage til, at de nordiske integrationsministre i de enkelte lande og sammen i Norden skaber den bedst mulige integrationspolitik for herigennem at bidrage til Nordisk Ministerråd Vision 2030 – herunder ambitionen om, at vi skal være verdens mest social bæredygtige region.