Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Norden mötte ryska samarbetspartners

21.09.16 | Nyhed
Samarbetsprogram med Ryssland
Fotograf
Matts Lindqvist/norden.org
Nordiska ministerrådet lanserade sina nya samarbetsprogram med nordvästra Ryssland vid en konferens i S:t Petersburg på tisdagen. Intresset var stort och långt över 100 potentiella ryska samarbetspartners mötte upp.

Det var tre nya samarbetsprogram som presenterades för intresserade potentiella partners på konferensen i S:t Petersburg: ett miljöprogram, ett program som fokuserar på hälsosamarbete samt ett så kallat öppet program med partners från alla områden av ömsesidigt nordiskt-ryskt intresse. De nya programmen är en fortsättning på tidigare samarbeten med nordvästra Ryssland.

- Jag är mycket nöjd med de diskussioner och möten som ägde rum vid konferensen och väntar med spänning på vad resultaten blir, sade Kenneth Broman, stabschef vid Nordiska ministerrådet, när han summerade dagen.

"Samarbete gagnar alla parter"

Kari Kahiluoto, som detta år är ordförande för Nordiska samarbetskommittén, sade att Nordiska ministerrådet inser betydelsen av att värdesätta och slå vakt om den här typen av utbyte och nätverkande.

- Trots en politiskt utmanande situation och praktiska utmaningar när det gäller att verkställa programmen är de nordiska samarbetsministrarna övertygade om att gränsöverskridande kontakter och samarbete gagnar alla parter och att man bidrar till välstånd genom att arbeta för närmare relationer.

De projekt vi var med i inspirerade oss till ytterligare åtgärder och aktiviterer. De gav upphov till nya relationer här i vårt gemensamma norra Europa och de bidrog till hållbar utveckling och till att etablera nya partnerskap.

På plats vid konferensen fanns också representanter för en del samarbetsprojekt, bland dem Leontief Centre, ett institut för forskning kring sociala och ekonomiska frågor baserat i S:t Petersburg. Institutets direktör Irina Karelina lyfte fram Nordiska ministerrådet som en långtida och pålitlig partner för organisationer i nordvästra Ryssland.

- Ser vi tillbaka på tidigare resultat så var de alla konkreta, och de bidrog samtliga till att stärka det regionala samarbetet. De projekt vi var med i inspirerade oss till ytterligare åtgärder och aktiviterer. De gav upphov till nya relationer här i vårt gemensamma Nordeuropa och de bidrog till hållbar utveckling och till att etablera nya partnerskap, sade Irina Karelina.

Samarbetet tar ny fart

Nordiska ministerrådet har i år budgeterat 6 miljoner DKK för vart och ett av de tre nya samarbetsprogrammen.

I och med de programmen går samarbetet med nordvästra Ryssland in en ny fas. Samarbetet har gått på sparlåga efter det ryska justitieministeriets beslut att stämpla Nordiska ministerrådets kontor i Ryssland som utländska agenter i januari 2015.

Kontakt