Gränshinderrådets verksamhetsrapport 20/21

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Gränshinderrådet har under 2020/2021 fortsatt sitt arbete med att lösa och förebygga gränshinder och att effektivisera informationsinsatserna för dem som bor och verkar i Norden. Under rapportperioden juli 2020 – december 2021 har de nordiska regeringarna tillsammans avklarat sexton gränshinder. Gränshinderrådets arbete är nära kopplat till olika aktörer, bland annat Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden och de tre gränsregionala informationstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst och Øresunddirekt. Dessa aktörer, som är i daglig kontakt med invånare och företag som upplever problem när de verkar på tvärs över de nordiska gränserna, är Gränshinderrådets frontlinje i gränshinder- och informationsarbetet. Arbetet under 2020 och 2021 har även präglats mycket av den rådande coronakrisen och utöver sin ordinarie verksamhet har Gränshinderrådet i samarbete med informationstjänsterna fortlöpande identifierat och rapporterat coronarelaterade störningar i den fria rörligheten.
Publikationsnummer
2022:701