Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

”Norden bör storsatsa på teknik för att fånga in och lagra koldioxid”

07.09.22 | Nyhed
ny teknik på island för att fånga koldioxid

Carbfix-kupoler vid Hellisheiði-kraftverket nära Reykjavik suger koldioxid ur luften. 

Photographer
Halldor Kolbeins/AFP/Ritzau Scanpix
De nordiska länderna bör samordna sin teknikutveckling och strategier för att fånga in och lagra koldioxid. Både klimatet och nordisk konkurrenskraft skulle vinna på det, anser parlamentarikerna i det nordiska Hållbarhetsutskottet som möttes i Reykjavik i dag.

Utskottet ställde sig bakom ett förslag från den konservativa gruppen som går ut på att uppmana de nordiska regeringarna att samarbeta om Carbon Capture and Storage, CCS.  

-   För att klara av att nå klimatmålen måste vi använda alla tillgängliga verktyg. Självklart ska vi minska utsläppen, men det är inte tillräckligt, vi måste göra mera. Då är CCS- tekniken en del av lösningen, säger Cecilia Tenfjord Toftby, svensk riksdagsledamot från konservativa gruppen. 

- Vi har varken råd eller tid att vänta på att varje enskilt nordiskt land ska ta fram sina nationella lösningar. Vi ska dra nytta av varandra kan för att nå våra klimatmål. Det är Nordisk nytta på riktigt! säger hon.

Nödvändigt för att klara Parisavtalet

CCS, Carbon Capture and Storage är ett samlingsnamn för olika tekniker för att avskilja koldioxiden från kraftverk och fabriker, komprimera den och sedan pumpa ner den i berggrunden för slutförvaring.  

Tekniker för att fånga in, transportera och lagra koldioxid anses numera vara ett nödvändigt verktyg för att världen ska uppfylla Parisavtalet. 

FN:s klimatpanel lyfte i sin senaste klimatrapport fram CCS-tekniker som ett en del av lösningen för att bromsa den globala uppvärmningen.   

 

Unikt avtal Norge-Nederländerna

Alla de nordiska länderna har strategier eller större utvecklingsprojekt för CCS-teknik. Bland annat diskuteras möjligheten att pumpa ner koldioxiden i tömda olje- och gasfyndigheter.

Nyligen slöt Norge ett unikt och kommersiellt avtal med Nederländerna om att lagra koldioxid 2600 meter ner under havsbotten i Nordsjön. 

Det nordiska Hållbarhetsutskottet, med parlamentariker från alla de nordiska länderna, vill att Norden blir ledande inom CCS.

Norden bör sätta gemensamma mål

De önskar först en kartläggning av var Norden står just nu när det gäller forskning, teknikutveckling, marknad och affärspotential. 

Därefter bör länderna göra en strategi med gemensamma mål och en rationell användning av ländernas forskning och resurser.  

-    Norden är världsbäst på teknikutveckling, och med tanke på hur framstående respektive land är, var det här inte en svår sak att ta ställning till. Vi kunde också enas över partigränserna för att man bör använda sig av alla möjliga medel för att begränsa utsläppen av växthusgaser och minska ytterligare klimatpåverkan. När vi jobbar tillsammans, kan vi genomföra mer än som enskilda länder, säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot i Sverige och från socialdemokratiska gruppen.

 Nu går utskottets förslag vidare till Nordiska Rådets session där det slutbehandlas.