Mariehamns stad for Nabbens våtmark – Åland

Vinter, to bænke foran en sø
Photographer
Nabbens multifunctional wetland
Et bynært vådområde gavner både vandkvaliteten, den biologiske mangfoldighed og byens borgere.

Nabbens våtmark er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2022.

I området Nabben har Mariehamns stad skabt et multifunktionelt, bynært vådområde, som er forbundet med kystvand med en relativt beskeden vandkvalitet. Her har man skabt et område, som renser kystvandet, øger den biologiske mangfoldighed, og som bruges af byens borgere til både rekreative og uddannelsesmæssige aktiviteter.

Vådområdet består af flere trin, og det første trin adskiller partikler og mikroplast. Herefter kommer et sedimentationsbassin, som renser overfladevand fra det bolig- og industriområde, som ligger nord for vådområdet, og som også udgør et forsinkelsesmagasin i forbindelse med skybrud. Endelig kommer et mindre vådområde beregnet til geddeyngel for at fremme den biologiske mangfoldighed i kystzonen.

Vådområdet har mange positive effekter på plante- og dyrelivet og på vandmiljøet. Der lever søfugle i vådområdet, og i nærheden er der anlagt huler til frøer for at fremme forekomsten af amfibier i det parklignende miljø, som omgiver vådområdet. Skolebørn har bygget fugle- og flagermusereder, og langs vandrestierne i området er der skilte med information om vådområdets formål og funktion samt de planter og dyr, som lever i vådområdet.

Ud over Nabbens vådområde har Mariehamns stad planer om at anlægge et lignende vådområde på den anden siden af byen ved Svibyån, hvor næringsstoffer fra landbruget udvaskes til havet.