Sveitarfélagið Mariehamn fyrir Nabbens våtmark – Álandseyjar

Vinter, to bænke foran en sø
Photographer
Nabbens multifunctional wetland
Votlendisgarður í grennd við bæinn sem eykur vatnsgæði og líffræðilega fjölbreytni og nýtist almenningi.

Votlendisgarðurinn Nabbens våtmark er tilnefndur til umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs 2022.

Á landsvæðinu Nabben hefur sveitarfélagið Mariehamn skapað votlendisgarð í nágrenni við bæinn og í tengslum við strandsjó þar sem vatnsgæði eru lítil. Þannig hefur verið búið til svæði sem hreinsar strandsjóinn, eykur líffræðilega fjölbreytni ásamt því að íbúar bæjarins geta sótt þangað fræðslu eða afþreyingu.

Votlendissvæðinu er skipt niður í nokkur stig þar sem fyrsta stigið síar burt agnir og örplast. Því næst kemur setlón sem hreinsar afrennslisvatn frá íbúðar- og iðnaðarsvæði norðan við votlendið og gegnir einnig hlutverki safnlóns í stórrigningum. Loks kemur minna votlendissvæði sem ætlað er gedduseiðum til að styðja við líffræðilega fjölbreytni á strandsvæðinu.

Votlendissvæðið hefur margvísleg jákvæð áhrif á jurta- og dýralíf og vatnsumhverfið. Sjófuglar halda þar til og í námunda við votlendissvæðið hafa verið útbúnar froskatjarnir til að styrkja stofna froskdýra á svæðinu umhverfis votlendið. Skólabörn hafa smíðað fugla- og leðurblökuhús og við göngustíga á svæðinu er að finna skilti með upplýsingum um tilgang og hlutverk votlendisins og þau dýr og jurtir sem þar er að finna.

Mariehamn hyggst fylgja votlendisgarðinum í Nabben eftir með því að koma upp svipuðu votlendissvæði hinum megin við bæinn, við Svibyån, þar sem næringarefni frá ræktuðu landi berast í hafið.