Mariehamn by for Nabbens våtmark – Åland

Vinter, to bænke foran en sø
Photographer
Nabbens multifunctional wetland
En bynær våtmark er bra for både vannkvalitet, biologisk mangfold og innbyggerne i byen.

Nabbens våtmark er nominert til Nordisk råds miljøpris 2022.

I området Nabben har Mariehamn by skapt en multifunksjonell bynær våtmark i tilknytning til kystvann med middels vannkvalitet. Her har man kunnet skape et område som renser kystvannet, øker det biologiske mangfoldet og samtidig har blitt et rom for utdanning og rekreasjon for innbyggerne i byen.

Våtmarka består av flere trinn, der det første trinnet skiller ut partikler og mikroplast. Så følger et sedimenteringsbasseng som renser overvann fra bolig- og industriområdet som ligger nord for våtmarka og også utgjør et forsinkelsesmagasin i forbindelse med skybrudd. Til slutt kommer en mindre fiskevåtmark, ment for gjeddeyngel, for å fremme det biologiske mangfoldet i kystsonen.

Våtmarka har mange positive effekter på plante- og dyrelivet samt vannmiljøet. Her trives sjøfugl, og nær våtmarka er det anlagt froskegroper for å fremme forekomsten av amfibier i det parklignende miljøet som omgir våtmarka. Skolebarn har bygd fugle- og flaggermuskasser, og langs turveiene i området er det skilt som informerer om våtmarkas hensikt og funksjon samt om plantene og dyra som bebor våtmarka.

Mariehamn by planlegger å følge opp Nabbens våtmark med å anlegge en lignende våtmark på den andre siden av byen ved Svibyån, der næringsstoffer fra jordbruksland siger ut i havet.