Bæredygtigt byggeri kræver bedre styr på affaldet

04.09.19 | Nyhed
hållbart byggande
Fotograf
Scanpix
Behovet for nye huse og bygninger stiger hele tiden, men en af de negative konsekvenser ved dette er affaldsbjerge og udledning af klimagasser. På trods af ambitiøse politiske mål er det kun en del af affaldet, der genbruges. Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg foreslår, at man kortlægger byggeaffaldet i Norden med et digitalt værktøj.

Byggeaffald står for næsten en fjerdedel af Europas affaldsbjerge, og på globalt plan står byggebranchen for en tredjedel af al CO2-udledning. Ifølge EUs miljømål skal 70 procent af byggeaffaldet genbruges i 2020, men det mål når vi ikke.

Nu er der brug for praktiske værktøjer

– Det er rigtig godt med ambitiøse mål, men lige nu haster det med at skaffe værktøjer, som gør os i stand til at gennemføre dem, siger Anna-Kaisa Ikonen, parlamentariker fra Finland og medlem af Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg. 

På deres septembermøde i Helsingfors den 3. september enedes udvalget om en række forslag om miljøvenligt byggeri og genbrug af affald.   

Nordisk byggekonference

Ud over et værktøj til kortlægning af byggeaffald vil udvalget også udarbejde incitamenter for byggebranchen til at mindske deres CO2-udledning og øge brugen af bæredygtige byggematerialer som eksempelvis træ.  Udvalget foreslår desuden en byggekonference med repræsentanter fra både den politiske arena og byggebranchen i Norden.

Fokus på træ som byggemateriale

Man arbejder i forvejen på at koordinere byggereglementer og byggestandarder i Norden, og et treårigt projekt skal fremme brugen af træ i industrielt byggeri i Norden. For at byggeriet i Norden skal blive miljøvenligt kræver det dog en langt mere cirkulær tilgang og en højere grad af genbrug.  

– Vi har brug for at skaffe pålidelig information om, hvor meget genbrugsmateriale vi har adgang til, og det vil være glimrende at gøre på nordisk niveau, siger Anna-Kaisa Ikonen.