Kestävä rakentaminen edellyttää tietoa jätemääristä

04.09.19 | Uutinen
hållbart byggande
Valokuvaaja
Scanpix
Uusien talojen ja kiinteistöjen tarve kasvaa koko ajan, mutta rakentamisen varjopuolena ovat ilmastopäästöt ja jätevuoret. Vaikka poliittiset tavoitteet ovat kunnianhimoiset, rakennusjätteestä kierrätetään vain osa. Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että rakennusjätteen määrää ja laatua selvitettäisiin Pohjoismaissa sähköisen työkalun avulla.

Rakennusjätteen osuus Euroopan jätevuorista on lähes neljännes, ja globaalisti rakennusala tuottaa kolmasosan kaikista hiilidioksidipäästöistä. EU:n ympäristötavoitteiden mukaan 70 prosenttia rakennusjätteestä tulisi kierrättää vuoteen 2020 mennessä, mutta tavoite jää saavuttamatta.

Käytännön toimet tarpeen

– Tavoitteiden kunnianhimoisuus on hieno asia, mutta juuri nyt on kiire hankkia työkaluja niiden toteuttamiseen, sanoo kansanedustaja ja Kestävä Pohjola -valiokunnan jäsen Anna-Kaisa Ikonen (kok). 

Valiokunta sopi syyskokouksessaan Helsingissä 3. syyskuuta useista ehdotuksista, jotka koskevat ilmastoälykästä rakentamista ja kierrätystä.   

Pohjoismainen rakentamiskonferenssi

Valiokunta haluaa saada käyttöön rakennusjätettä kartoittavan sähköisen työkalun, kehittää rakennusalalle kannustimia hiilidioksidipäästöjen itsesäätelyyn sekä lisätä puun kestävää käyttöä rakennusmateriaalina.  Valiokunta ehdottaa järjestettäväksi myös pohjoismaista rakentamiskonferenssia, johon kutsuttaisiin politiikan ja rakennusalan edustajia.

Huomio puurakentamiseen

Pohjoismaissa on jo vanhastaan meneillään rakentamismääräysten ja -standardien koordinointi sekä teollista puurakentamista edistävä kolmivuotinen hanke. Aito ekologisuus edellyttää kuitenkin sitä, että rakentamisessa siirryttäisiin huomattavasti nykyistä enemmän kiertotalouteen.  

– Tarvitsemme luotettavaa tietoa siitä, kuinka paljon kierrätyskelpoista materiaalia on saatavilla, ja hanke on omiaan toteutettavaksi pohjoismaisella tasolla, Anna-Kaisa Ikonen toteaa.