Bærekraftig bygging krever kontroll på avfallet

04.09.19 | Nyhet
hållbart byggande
Fotograf
Scanpix
Behovet for nye hus og bygninger vokser stadig, men baksiden av byggevirksomheten er klimautslipp og søppelberg. Bare en del av avfallet gjenvinnes, til tross for ambisiøse politiske mål. Det nordiske bærekraftutvalget foreslår et digitalt verktøy for å kartlegge byggeavfallet i Norden.

Byggeavfallet står for nesten en fjerdedel av Europas søppelberg, og på globalt nivå står byggebransjen for en tredjedel av alle karbondioksidutslipp. Ifølge EUs miljømål skal 70 prosent av byggeavfallet gjenvinnes i 2020, men det målet vil ikke bli nådd.

Nå trengs det praktiske verktøy

– Det er kjempebra at vi har ambisiøse mål, men akkurat nå haster det med å skaffe verktøy for å gjennomføre dem, sier Anna-Kaisa Ikonen, parlamentariker fra Finland og medlem i Nordisk råds bærekraftutvalg. 

Utvalget ble enige om en rekke forslag om klimasmart bygging og avfallsgjenvinning da de møttes på septembermøtet i Helsingfors 3. september.   

Nordisk byggkonferanse

I tillegg til et digitalt verktøy for kartlegging av byggeavfall vil utvalget også utvikle insitamenter som kan få byggebransjen til å redusere sine karbondioksidutslipp og øke den bærekraftige bruken av tre som byggemateriale.  Utvalget foreslår også en byggkonferanse med representanter for både politikk og byggebransje i Norden.

Trebygging i fokus

Det pågår allerede et arbeid med å samordne byggeregler og byggestandarder i Norden, og et treårig prosjekt for å fremme industriell trebygging i Norden. Men for å bli miljøvennlig må byggevirksomheten i Norden bli betydelig mer sirkulær og gjenvinningen øke.  

– Vi trenger pålitelig informasjon om hvor mye gjenvinnbart materiale vi har tilgang til – og dette er en utmerket ting å gjøre på nordisk nivå, sier Anna-Kaisa Ikonen.