Dialog om retfærdig grøn omstilling med deltagere fra hele Norden

01.12.23 | Nyhed
Människor som sitter vid bord och lyssnar på en talare på en konferens
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org
Den 1. december mødtes repræsentanter for de nordiske regeringer, arbejdstagere og arbejdsgivere i Reykjavik for at diskutere, hvordan man bedst kan sikre, at den grønne omstilling i Norden foregår så retfærdigt som muligt.

Modellen med trepartsforhandlinger har længe været brugt i Norden, når større samfundsforandringer skal løses, men forhandlinger som denne på nordisk niveau alligevel usædvanlige. Når både arbejdsgivere, arbejdstagere og regeringer mødes ved samme bord, kan flere stemmer komme til orde.

– Jeg håber, at samtalen medfører, at vi finder fælles berøringsflader mellem de nordiske lande med Nordisk Ministerråds Vision 2030 som ledestjerne. Jeg håber også, at denne konference blot er begyndelsen på dialogen, og at vi fortsætter diskussionen fremover, siger Islands social- og arbejdsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, som er vært for konferencen.

Sverige har formandskabet i Nordisk Ministerråd 2023, og i løbet af året vil temaet om en retfærdig grøn omstilling også komme til at præge programmet for beskæftigelsesministrene.

– For at øge vores viden og give os en mere samlet forståelse for, hvilke udfordringer den grønne omstilling på arbejdsmarkedet medfører, bliver det årlige arbejdsmarkedsministermøde i Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv til næste år afholdt i Skellefteå, som er et af de steder i Nordsverige, hvor nyindustrialiseringen er særligt tydelig Sveriges arbejdsmarkeds- og integrationsminister Johan Pehrson.

Nordisk forståelsesaftale

I forbindelse med trepartskonferencen blev de nordiske beskæftigelsesministre og de nordiske arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer også enige om en forståelsesaftale, hvor man blandt andet konstaterer, at social inklusion og reduktion af økonomisk ulighed er vigtige områder, når det gælder bekæmpelsen af eventuelle negative konsekvenser af den grønne omstilling på arbejdsmarkedet.

Man fremhæver også, at omstillingen til en grøn økonomi vil medføre udfordringer på arbejdsmarkedet, og at det er vigtigt, at man fremover har en åben dialog med alle parter, hvis det skal lykkes at reducere de negative effekter. 

Regionale forskelle

Der er stor forskel på, hvor langt den grønne omstilling er kommet i de forskellige regioner i Norden, siger Gustaf Norlén, forsker ved Nordregio.

– Vi kan se, at de fleste grønne job findes i de urbane regioner i Norden, og at de "brune" forurenende job findes i landområderne. Befolkningen i landområderne er også mere bekymret for klimaforandringerne.

Norlén påpeger, at det er vigtigt at huske, at den grønne omstilling både vil skabe nye job og medføre, at andre job forsvinder – og at forandringerne har forskellige konsekvenser forskellige steder i Norden.

Den nordiske model er stadig vigtig

I Sverige har man et aktuelt eksempel på en udfordring, når det gælder en retfærdig grøn omstilling. Fagforeningen har taget kampen op mod den amerikanske bilproducent, Tesla, med henblik på at sikre overenskomster for de medarbejdere, som virksomheden har ansat i Sverige.

– Samtidigt med at vi har brug for nye innovative virksomheder som Tesla for at komme i mål med den grønne omstilling, skal vi også sørge for, at vi beholder den nordiske model med overenskomster, så omstillingen også bliver retfærdig for arbejdstagerne, siger Johan Hall fra den svenske lønmodtagerorganisation LO.

Ny teknologi og ærlighed

Fra arbejdsgiversiden fremhæver man, hvor vigtig den grønne vækst er, for at Norden skal komme i mål med den grønne omstilling.

– Vi har brug for investeringer i innovation og ny teknologi. Uden ny teknologi kan vi ikke lykkes med den grønne omstilling, siger Mikko Vieltojärvi fra den finske arbejdsgiverorganisation EK.

Et andet synspunkt er, at der er vigtigt for arbejdsgiverne at skabe tillid ved at være åbne og ærlige om de kommende forandringer over for arbejdstagerne.

– Det er svært at komme med dårlige nyheder til medarbejdere, hvis job forsvinder. Men ærligheden er vigtig. Hvis vi ikke fortæller om behovet for en omstilling, så udskyder vi bare den uundgåelige forandring. Gennem ærlig kommunikation aktiveres alle til selv at blive en aktiv del af løsningen, for eksempel via omskoling, siger Sólrún Kristjánsdóttir, administrerende direktør for den islandske virksomhed Veitur Utilities.

Norden som model for verden

Inden for det nordiske samarbejde har man også en stærk ambition om at kunne bidrage globalt med nye grønne løsninger. Cristina Martinez fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) siger, at det kan være svært at indføre nordiske løsninger i lande, hvor udviklingen ikke er kommet lige så langt.

– Det kan være udfordrende at implementere nordiske løsninger i lande, hvor de demokratiske processer og den sociale dialog ikke er lige så udviklede, men de nordiske lande kan uden tvivl fungere som inspiration for resten af verden. Den nordiske model med trepartsdialog er et godt eksempel på det, siger hun.