Indhold

  Nyheder
  Information
  17.08.22 | Information

  Det nordiske samarbejde om arbejdsliv

  Arbejdslivet spiller en central rolle for udviklingen af de nordiske velfærdssamfund, for erhvervslivet og for det enkelte individ. Et fælles nordisk arbejdsmarked udgør en hjørnesten i det nordiske samarbejde. Samarbejdet om arbejdsliv omfatter beskæftigelse, arbejdsmarked, arbejdsmilj...

  Deklarationer
  Publikationer
  Støttemuligheder