Indhold

29.10.20 | Nyhed

Nordiske finansministre holder fælles fokus på grøn genstart

De nordiske lande - ligesom resten af verden - er hårdt ramt af pandemien, og alle fokuserer nu på at genstarte økonomierne så hurtigt som muligt. Spørgsmålet om hvordan landene kommer bedst og hurtigst ud af krisen var helt centralt, da de nordiske finansministre mødtes virtuelt den 29...

27.10.20 | Nyhed

Fælles front mod kriminalitet i byggebranchen

Norden har en fælles interesse i at bekæmpe kriminalitet i byggebranchen. Oprettelsen af nationale registre over virksomheder er et af flere tiltag, som Nordisk grønt venstre nu foreslår. Registrene bør gøres tilgængelige for private og offentlige opdragsgivere i hele Norden, så det bli...

13.04.18 | Deklaration

Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.

24.09.20 | Information

Choosing Green: Et digitalt topmøde som optakt til COP26

Choosing Green: Nordic Perspectives er en digital heldags-event om grøn genrejsning efter coronakrisen, der fungerer som optakt til COP26. Topmødet afholdes den 17. november 2020 fem forskellig steder i Norden og online. Vi har inviteret nogle af de klogeste hoveder i Norden, og der er ...