Innehåll

  Nyheter
  Information
  17.08.22 | Information

  Det nordiska samarbetet om arbetsliv

  Arbetslivet spelar en central roll i utvecklingen av de nordiska välfärdssamhällena, för näringslivet och för den enskilda individen. En gemensam nordisk arbetsmarknad utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet. Samarbetet om arbetsliv omfattar sysselsättnings- och arbetsmarknadsområde...

  Deklarationer
  Publikationer
  Stödmöjligheter