Innehåll

05.07.21 | Nyhet

Öresundsbron har fortfarande en outnyttjad potential

Öresundsbron är ett bevis på att det nordiska samarbetet om infrastruktur ger konkreta resultat om den politiska viljan finns. Den kan fortfarande fungera som inspiration för nordiskt samarbete på transportområdet.

24.06.21 | Nyhet

Personer med nedsat funktionsevne skal inkluderes

Det nordiske hovedbudskab var ikke til at tage fejl af; personer med nedsat funktionsevner skal tages med på råd og har ret til et selvstændigt liv. Det budskab blev leveret af Nordisk Ministerråd, som var på plads med eget digitale side-event på FN’s konference vedrørende konvention om...

13.04.18 | Deklaration

Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.

27.03.20 | Information

Här kan du följa hur arbetsmarknaden i de nordiska länderna påverkas av coronakrisen

Norden har drabbats av coronaviruset. Alla delar av samhället påverkas av åtgärderna för att minska smittspridningen - även arbetslivet.