Innehåll

06.10.21 | Nyhet

Slik kan integreringen i Norden bli bedre

Hvis du er en ung flyktning med opphold i Norden, er sjansen stor for at du har dårligere fysisk og psykisk helse, lavere utdannelse og er mer arbeidsledig enn majoritetsbefolkningen. Forskerne bak en stor nordiske studie har identifisert betydelige ulikheter både innen og mellom de nor...

24.09.21 | Nyhet

Språket största hindret för att jobba över finsk-svenska gränsen

Språkskillnader utgör det största mentala hindret för att arbeta över den finsk-svenska gränsen i Tornedalen, visar en kartläggning från Øresundsinstituttet. Kartläggningen är en fortsättning på tidigare undersökningar som gjorts för gränsregionerna Norge-Sverige och Danmark-Sverige. ...

13.04.18 | Deklaration

Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.

27.03.20 | Information

Här kan du följa hur arbetsmarknaden i de nordiska länderna påverkas av coronakrisen

Norden har drabbats av coronaviruset. Alla delar av samhället påverkas av åtgärderna för att minska smittspridningen - även arbetslivet.