Innehåll

15.12.20 | Nyhet

Norden bör komma överens om tidszoner

Nordiska rådet vill ha samma tidszon i hela Fastlandsnorden. På sitt möte den 15 december beslutade Nordiska rådets presidium att uppmuntra de nordiska regeringarna att samarbeta om att tidsskillnaderna i Norden inte ökar.

10.12.20 | Nyhet

Det digitale drømmeland – sundhed fra distancen

Mere digital sundheds- og velfærdsteknologi vil løfte velfærden i tyndt befolkede områder. Det vil gavne de små samfund rundt om i Norden økonomisk og den enkelte borger vil få adgang til mere fleksibel og bedre serviceydelser fra myndighederne. Men der skal være politisk vilje, tilgæng...

13.04.18 | Deklaration

Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.

27.03.20 | Information

Här kan du följa hur arbetsmarknaden i de nordiska länderna påverkas av coronakrisen

Norden har drabbats av coronaviruset. Alla delar av samhället påverkas av åtgärderna för att minska smittspridningen - även arbetslivet.