Innhold

07.05.21 | Nyhet

Forskere advarer mot delt arbeidsmarked: “Den nordiske modellen må styrkes”

Koronakrisen har bekreftet den nordiske modellens velkjente evne til omstilling. Partene har samarbeidet og reddet både jobber, inntekter og BNP. Likevel advarer nordiske arbeidslivsforskere om at stadig flere nordboere havner permanent utenfor arbeidslivet.

29.04.21 | Nyhet

Kan det nordiske samarbeidet i krisetider styrkes?

Norden som region burde være bedre forberedt neste gang en krise rammer oss. De nordiske samarbeidsministrene møttes digitalt 29. april og vedtok blant annet å på relativt kort tid utarbeide en strategisk utredning om nordisk samarbeid i krisetider.

13.04.18 | Deklarasjon

Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.

27.03.20 | Information

Her kan du følge med på hvordan koronakrisen påvirker arbeidsmarkedet i de nordiske landene

Norden er rammet av koronaviruset. Tiltakene for å redusere smittespredningen påvirker alle deler av samfunnet – også arbeidslivet.