Innhold

  Nyheter
  Informasjon
  17.08.22 | Information

  Det nordiske samarbeidet om arbeidsliv

  Arbeidslivet spiller en sentral rolle for utviklingen av de nordiske velferdssamfunnene, for næringslivet og for enkeltindividet. Et felles nordisk arbeidsmarked utgjør en hjørnestein i det nordiske samarbeidet. Samarbeidet om arbeidsliv omfatter sysselsettings- og arbeidsmarkedsområdet...

  Arrangementer
  Deklarasjoner
  Publikasjoner
  Støttemuligheter