Innhold

15.12.20 | Nyhet

Oppfordrer til samordning av tidssoner i Norden

Nordisk råd vil ha lik tidssone i hele fastlands-Norden. På sitt møte 15.desember besluttet Nordisk råd presidium og oppfordre alle de nordiske regjeringer om å samarbeide slik at tidsforskjellene i Norden ikke risikerer å øke.

10.12.20 | Nyhet

Det digitale drømmeland – sundhed fra distancen

Mere digital sundheds- og velfærdsteknologi vil løfte velfærden i tyndt befolkede områder. Det vil gavne de små samfund rundt om i Norden økonomisk og den enkelte borger vil få adgang til mere fleksibel og bedre serviceydelser fra myndighederne. Men der skal være politisk vilje, tilgæng...

13.04.18 | Deklarasjon

Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.

27.03.20 | Information

Her kan du følge med på hvordan koronakrisen påvirker arbeidsmarkedet i de nordiske landene

Norden er rammet av koronaviruset. Tiltakene for å redusere smittespredningen påvirker alle deler av samfunnet – også arbeidslivet.