Innhold

05.07.21 | Nyhet

Øresundsbroen har fortsatt et uforløst potensial

Øresundsbroen er et bevis på at nordisk samarbeid om infrastruktur gir konkrete resultatet om den politiske viljen finnes. Den kan fortsatt fungere som inspirasjon for nordisk samarbeid på transportområdet

24.06.21 | Nyhet

Personer med nedsat funktionsevne skal inkluderes

Det nordiske hovedbudskab var ikke til at tage fejl af; personer med nedsat funktionsevner skal tages med på råd og har ret til et selvstændigt liv. Det budskab blev leveret af Nordisk Ministerråd, som var på plads med eget digitale side-event på FN’s konference vedrørende konvention om...

13.04.18 | Deklarasjon

Joint Nordic Declaration on Fair Competition and Fair Working Conditions

At the meeting of the Nordic Council of Ministers for Labour in Stockholm on 13 April 2018, we – the Nordic Ministers for Employment and Labour – discussed fair competition and fair working conditions from a Nordic perspective.

27.03.20 | Information

Her kan du følge med på hvordan koronakrisen påvirker arbeidsmarkedet i de nordiske landene

Norden er rammet av koronaviruset. Tiltakene for å redusere smittespredningen påvirker alle deler av samfunnet – også arbeidslivet.