The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Medlemsforslag om smart udnyttelse af madaffald og bekæmpelse af madspild

14.03.16 | Case

Documentation

Resolution / decision
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning