The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Medlemsforslag om smart udnyttelse af madaffald og bekæmpelse af madspild

14.03.16 | Case

Documentation

  Proposal
  Report
  Debate
  Resolution / decision
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning