Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Medlemsforslag om smart udnyttelse af madaffald og bekæmpelse af madspild

14.03.16 | Aarende

Dokumentation

  Förslag
  Betänkande
  Debatt
  Beslut
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning