Wille Rydman (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
67
Person
Speaker role
Konservativa gruppens talesperson
Date

Det är alltid mycket glädjande när det också på vänstersidan av salen sägs varma ord om den konservativa gruppen. När det gäller de nordiska länderna har vi alltid en begränsad mängd resurser och de borde användas på ett så effektivt sätt som bara är möjligt, absolut. I synnerhet när det gäller vår försvarsförmåga är det ytterst viktigt att vi utnyttjar alla sådana möjliga resurser i totalförsvaret så att vi kan garantera att vi i en krissituation verkligen kan hantera sådana hot som vi möts av.