The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Sverige är Nordens största varuexportör

30.03.14 | News
Grafer og penge
Sverige tappar marknadsandelar i BRIC-länderna och på de nya tillväxtmarknaderna, Next-11-länderna, i förhållande till EU-ländernas sammanlagda varuexport. Men Sverige är fortfarande störst i Norden, och efter att sjunkit med 25 % under 2009 uppnådde Sveriges varuexport 2012 en högre nivå än 2008.

Sveriges varuexport 2012 var 134,3 miljarder euro, eller 32,9 % av BNP, en ökning på 8 % sedan 2008. Det placerar Sverige i spetsen för varuexporten i Norden, medan Norge är regionens andra största varuexportör med 124 miljarder euro. Det visar en ny rapport som sammanställts för Nordiska ministerrådet, som visar på nya exportmönster för både Sverige och Norden totalt sett.

Rapporten visar att Sveriges export är den mest globalt inriktade i Norden. Mindre än 60 % av varuexporten 2008 kom från de övriga EU-länderna, och denna andel minskade ytterligare under krisen. Norge är fortfarande Sveriges viktigaste exportmarknad med 13,8 miljarder euro, 10,3 % av landets sammanlagda export, följt av Tyskland med 9,8 %.

Sveriges export till BRIC-länderna ökade från 6,7 % till 7,6 % under perioden 2008–2012, med Kina som den största mottagaren med 1,9 miljarder euro. Ökningen var dock så begränsad att landets andel av EU-27-exporten minskade. Inte heller på Next-11-marknaderna ökade Sveriges export i förhållande till EU-27, trots en export på 3,2 miljarder euro till Turkiet, Sydkorea och Egypten.

Fordon är fortfarande Sveriges viktigaste exportvara, trots en tillbakagång på 11,4 % mellan 2008 och 2012. Exporten uppgick till 13,2 miljarder euro 2012, eller 9,8 % av landets sammanlagda export. Exporten av petroleum och relaterade produkter ökade med 35 % till 12,0 miljarder euro.

Resultaten från Sverige visar att även om stora företag fortfarande dominerar landets export presterar SMF bättre under perioden, både generellt och på de nya tillväxtmarknaderna. SMF ökar sin export med 7,8 %, medan de stora företagens export sjönk med 4,6 %.

Norden tappar mark på exportmarknaderna

Rapporten drar samtidigt slutsatsen att de nordiska länderna tappar mark på exportmarknaderna under perioden. Ländernas totala export under 2012 var omkring 402 miljarder euro, men skulle ha varit 31 miljarder högre om länderna hade hållit kvar sina marknadsandelar.

"Vi bör erkänna, att även om de nordiska länderna i stort har klarat sig bättre ur krisen än de flesta andra länder, så är vi under press på exportmarknaderna. Nordiska ministerrådet har de senaste åren haft fokus på grön tillväxt och arbetat gemensamt för att möta globaliseringens utmaningar. Vi hoppas att denna insats också kan bidra till ökad export från de nordiska länderna framöver", säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

De nordiska länderna förlorar 0,6 % av sin andel av EU:s sammanlagda varuexport. I jämförelse med EU-27-exporten backar länderna 2,0 % i BRIC-länderna och 0,6 % i USA. De vinner i gengäld mark på Next-11-marknaderna, vilket främst beror på en ökad export av råolja från Norge till Sydkorea.

Nordens viktigaste exportvaror är petroleum och relaterade produkter, som utgör 18,8 % av den samlade nordiska exporten, samt fisk, som utgör 3,3 %. Andra livsmedel, pappersprodukter, päls- och skinnprodukter samt medicinska och farmaceutiska produkter framhävs också.

Totalt sett har de nordiska exportföretagen förlorat 157 000 arbetstillfällen mellan 2008 och 2012.

Omfattande analys av exportutvecklingen

Rapporten Nordic Exports of Goods and Exporting Enterprises har utarbetats av de nationella nordiska statistikbyråerna för Nordiska ministerrådet. Rapporten presenteras på konferensen Nordic Growth through Export, som Nordic Innovation arrangerar i Köpenhamn den 3 april 2014.

Analysen visar vilka varugrupper som är av störst betydelse för den nordiska exporten, och hur länderna klarar sig på några av de viktigaste exportmarknaderna, såsom EU och USA, BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och de nya tillväxtmarknaderna, Next-11-länderna (Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Sydkorea, Mexiko, Nigeria, Filippinerna, Pakistan, Turkiet och Vietnam).

Mer information

För ytterligare information kontakta:

Frederik WaitzKommunikationsrådgivare, Nordic InnovationTfn +47 951 59 868f.waitz@nordicinnovation.org

Michael FunchSeniorrådgivare, Kommunikation, Nordiska ministerrådetTfn +45 2171 7143mifu@norden.org