Norges eksport til verdens nye vekstmarkeder øker

30.03.14 | Nyhet
Grafer og penge
Norges eksport til nye vekstmarkeder, de såkalte Next-11-landene, gikk markant fram i perioden 2008–12, ifølge en ny rapport om de nordiske landenes eksportprestasjoner. Etter å ha falt med 27 % i 2009 nådde Norges vareeksport i 2012 et høyere nivå enn i 2008.

Norge er Nordens nest største vareeksportør, bare overgått av Sverige. Norges samlede vareeksport i 2012 var på 124,3 milliarder euro, eller 31,9 % av landets BNP. Eksporten vokste fra 114 mrd. euro til 124 mrd. euro i perioden 2008–2012, tilsvarende en stigning på 9 %.  Sverige hadde i 2012 en samlet eksport på 134 mrd. euro, sammenlignet med 125 mrd. i 2008.

Norges eksport til Next-11-landene økte i perioden med hele 167 %, noe som er langt over EU-gjennomsnittet. EU mottar mer enn 80 % av Norges eksport – en betraktelig større del enn for de andre nordiske landene. Norges største eksportmarked er Storbritannia, som genererer 25,6 % av eksportinntektene. Eksporten til BRIK-landene økte med 1,2 mrd. euro, mens eksporten til USA økte fra 5 til 6,2 mrd. euro.

Petroleum og petroleumsprodukter utgjør 40 % av Norges samlede eksport – noe som faktisk svarer til hele 17 % av den samlede EU-27-eksporten i sektoren. Petroleumseksporten gikk litt tilbake, fra 50,2 mrd. euro i 2008 til 49,5 mrd. i 2012, mens gasseksporten økte med 39 %, fra 26 mrd. euro til 36 mrd. Eksporten av fisk økte også betraktelig i perioden, fra 4,5 til 6,8 mrd. euro, som innebærer en vekst på 49 %.

Analysen viser at SMB-er i høy grad bidrar til vareeksporten. De har i perioden klart seg bedre enn de store bedriftene, både når det gjelder eksporten generelt og på de nye vekstmarkedene.

Norden taper terreng på eksportmarkedene

Rapporten konkluderer samtidig med at de nordiske landene taper terreng på eksportmarkedene i perioden. Landenes samlede eksport i 2012 var på rundt 402 mrd. euro, men ville vært 31 mrd. høyere hvis Norden hadde fastholdt sin markedsandel.

- Vi må erkjenne at selv om de nordiske landene samlet sett er kommet bedre ut av krisen enn de fleste andre, så er vi under press på eksportmarkedene. Nordisk Ministerråd har i de senere årene hatt fokus på grønn vekst og samarbeidet rundt å møte globaliseringens utfordringer i fellesskap. Vi håper at den innsatsen også kan være til nytte for eksporten fra de nordiske landene framover, sier Nordisk Ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten.

De nordiske landene mister 0,6 % av sin andel av EUs samlede vareeksport. Sammenholdt med EU-27-eksporten går landene 2,0 % tilbake i BRIK-landene og 0,6 % tilbake i USA. De vinner til gjengjeld terreng på Next 11-markedene, hovedsakelig på grunn av økt eksport av råolje fra Norge til Sør-Korea.

Nordens viktigste eksportvarer er petroleum og relaterte produkter, som utgjør 18,8 % av den samlede nordiske eksporten, og fisk, som utgjør 3,3 %. Andre matvareprodukter, papirprodukter, pels- og skinnprodukter samt medisinske og farmasøytiske produkter framheves også.

Samlet sett har nordiske eksportbedrifter mistet 157.000 jobber mellom 2008 og 2012.

Omfattende analyse av eksportutviklingen

Nordic Exports of Goods and Exporting Enterprises er utarbeidet av de nasjonale nordiske statistikkinstitusjonene for Nordisk ministerråd. Rapporten presenteres på konferansen Nordic Growth through Export, som Nordic Innovation arrangerer i København 3. april 2014.

Analysen viser hvilke varegrupper som er av størst betydning for nordisk eksport, og hvordan landene klarer seg på noen av de vesentligste eksportmarkedene, som EU og USA, BRIK-landene (Brasil, Russland, India og Kina) og de nye vekstmarkedene, Next-11-landene (Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Sør-Korea, Mexico, Nigeria, Filippinene, Pakistan, Tyrkia og Vietnam).

Mer informasjon

For ytterligere informasjon, kontakt:

Frederik Waitz Kommunikasjonsrådgiver, Nordic Innovation Tlf. +47 951 59 868 f.waitz@nordicinnovation.org

Michael Funch Seniorrådgiver, Kommunikasjon, Nordisk ministerråd Tlf. +45 2171 7143 mifu@norden.org