Spela video

Nordiska råd ger dig nyttig mat

 

I Norden är vi ganska duktiga på nyttig mat. Det gäller också offentliga kök. Det kan vi tacka de nordiska näringsrekommendationerna för. De ligger till grund när kocken fixar lunchen eller middagen på äldreboenden och sjukhus.

 

Möt Joonas

Möt: Joonas Perkonmäki

Jobb: Kock på Kiloskolan i Esbo

Gillar med nordiskt samarbete: Att skolbarnen gillar hans mat som baseras på nordiska kostrekommendationerna.

Joonas Perkonmäki, Kock på Kiloskolan i Esbo

Det är faktiskt möjligt att förbättra samhället med rotmos och annan nyttig mat. Barn som äter bra i skolan får till exempel energi att utvecklas och att leka och lära. Och näringsrik kost på sjukhus och äldreboenden kan faktiskt minska behovet av medicin.

Det är här de nordiska näringsrekommendationerna kommer in. Maten i offentliga kök i Norden bygger på näringsrekommendationerna, som är vetenskapligt framtagna. Över 100 forskare och experter har varit med om att ta fram dem.

Med bra mat mår både vi och samhället bättre.

"Jag vet att när vi följer rekommendationerna skapar vi en grund för hälsosam, näringsrik och god mat".
Joonas Perkonmäki, kock på Kiloskolan i Esbo

Fakta

  • De nordiska näringsrekommendationerna har publicerats vart åttonde år sedan 1980.
  • De nordiska näringsrekommendationerna fastställer riktlinjer för kostsammansättning och rekommenderade intag av näringsämnen som ligger till grund för nationella kostrekommendationer i de nordiska länderna.
  • De nordiska näringsrekommendationerna består av vetenskapliga fakta om hälsosamma levnadsvanor. Över 100 forskare och experter har tagit fram rekommendationerna.

Vill du veta mer om de nordiska näringsrekommendationerna?

Här finns mer information:

Nordic Nutrition Recommendations

Läs fler berättelser