Spela video

Du laddar din mobil med nordiskt samarbete

När du laddar mobilen eller torkar håret är det med energi från det nordiska samarbetet. Ledningar kors och tvärs över hela Norden skapar ett stort nordiskt backup-batteri!

Læs mere om det nordiska energisamarbejdet

 

Möt Christian

Möt: Christian Augustsson

Bor: Skåning som flyttat till Åland

Jobb: Vd för Kraftverk Åland

Gillar med nordiskt samarbete: Energisamarbetet, eftersom det ger medborgarna en välfungerande elmarknad och tillgång till förnybar energi från hela Norden.

För över hundra år sedan drogs den första undervattenskabeln mellan Danmark och Sverige. I dag är hela elnätet i Norden sammanbyggt.

När det blir strömavbrott i ditt land, ja, då får du omedelbart el från grannlandet. Blåser för lite i de danska vindmöllorna kan norska vattenfall fylla på med den energi som saknas. Tack vare samarbetet, ligger Norden topp när det gäller gröna energikällor. Mer än 50 procent av den energi som förbrukas i Norden är förnybar – till fördel för dig och klimatet.

”I somras när åskan slog ner i Stockholm, blinkade det till i lamporna här på Åland. Sedan kopplade vi på finsk el”.
Christian Augustsson, Vd för Kraftverk Åland

Fakta

  • Över 50 procent av den energi som förbrukas i Norden är förnybar. För hela EU är siffran 17 procent. (2017)
  • Energikällor som vind och sol kombineras med källor som biomassa och hydro samt annan termisk produktion. Länderna kompletterar varandra väl med olika energikällor.
  • Det nordiska energisamarbetet det mest integrerade regionala samarbetet i världen. Systemet stödjer övergången till hållbar energiproduktion.
  • För över hundra år sedan drogs den första kabeln mellan Danmark och Sverige. I dag går det ledningar kors och tvärs över hela Norden.

Vill du ha mer? Fördjupande fakta, de politiska visionerna, det nordiska elsamarbetets historia:

www.norden.org/sv/information/det-nordiska-energisamarbetet

Läs fler berättelser