The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skillnad i när uttag av svensk föräldrapenning måste ske för att inte rätten till den ska gå förlorad

Om man är bosatt i ett annat medlemsland än Sverige, men genom att arbeta i Sverige omfattas av svensk socialförsäkring, måste man ta ut sina svenska föräldrapenningdagar direkt i anslutning till att man avbryter sitt arbete inför beräknad förlossning.

Detta beror på att man inte anses arbeta i Sverige om man inte tar ut en kontantförmån (tex föräldrapenning, graviditetspenning eller sjukpenning) och därmed inte längre kan omfattas av svensk socialförsäkring. Om man bor och arbetar i Sverige kan man välja att spara sina dagar till senare.

Information

Serial number
19-027
Affected countries
Denmark
Finland
Norway
Sweden
Åland Islands
Category
Social och hälsa
Which country can solve the issue?
Norden
Status
Cancelled
Priority of the Freedom of Movement Council
No
Example

En person som bor i Norge men arbetar i Sverige, och därmed är omfattad av svensk socialförsäkring, är gravid med beräknad förlossning 1 februari. Hon arbetar sin sista dag innan föräldraledigheten den 15 januari. Från och med den 16 januari måste hon ta ut föräldrapenning sju dagar i veckan, om minst 1/8 per dag på sjukpenningnivå. Efter att barnet har fyllt ett år måste dessutom fem av de sju dagarna vara hela föräldrapenningdagar, detta för att hon då måste skydda sin sjukpenninggrundande inkomst för att kunna fortsätta ta ut föräldrapenning på sjukpenningnivå. Om hon inte gör det kommer hon inte längre vara socialförsäkrad i Sverige utan kommer tillhöra bosättningslandets, dvs Norges, socialförsäkring från och med den 16 januari, eller från och med den första dagen utan uttag av föräldrapenning på sjukpenningnivå om minst 1/8.

Who is affected?

Alla som genom sitt arbete i Sverige är omfattade av svensk socialförsäkring, men som är bosatta i annat land inom EU/EES eller i Schweiz, och inte fortsätter omfattas av svensk socialförsäkring när arbetet avbryts.

Primärt berörda nordiska länder: Danmark, Finland, Norge, Åland. Valet av länder ovan förklaras med att det är i dessa länder man vanligtvis bor i om man arbetar i Sverige, men i teorin gäller detta alla länder som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004.

 

Last reviewed by
Sverige, Socialdepartementet 14.09.2020
Contact information