Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Sænska.

Skillnad i när uttag av svensk föräldrapenning måste ske för att inte rätten till den ska gå förlorad

Om man är bosatt i ett annat medlemsland än Sverige, men genom att arbeta i Sverige omfattas av svensk socialförsäkring, måste man ta ut sina svenska föräldrapenningdagar direkt i anslutning till att man avbryter sitt arbete inför beräknad förlossning.

Detta beror på att man inte anses arbeta i Sverige om man inte tar ut en kontantförmån (tex föräldrapenning, graviditetspenning eller sjukpenning) och därmed inte längre kan omfattas av svensk socialförsäkring. Om man bor och arbetar i Sverige kan man välja att spara sina dagar till senare.

Upplýsingar

Raðtala
19-027
Viðkomandi land
Danmark
Finland
Norge
Sverige
Åland
Málaflokkur
Social och hälsa
Hvaða land getur leyst málið?
Norden
Staða
Óleyst
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
Dæmi

En person som bor i Norge men arbetar i Sverige, och därmed är omfattad av svensk socialförsäkring, är gravid med beräknad förlossning 1 februari. Hon arbetar sin sista dag innan föräldraledigheten den 15 januari. Från och med den 16 januari måste hon ta ut föräldrapenning sju dagar i veckan, om minst 1/8 per dag på sjukpenningnivå. Efter att barnet har fyllt ett år måste dessutom fem av de sju dagarna vara hela föräldrapenningdagar, detta för att hon då måste skydda sin sjukpenninggrundande inkomst för att kunna fortsätta ta ut föräldrapenning på sjukpenningnivå. Om hon inte gör det kommer hon inte längre vara socialförsäkrad i Sverige utan kommer tillhöra bosättningslandets, dvs Norges, socialförsäkring från och med den 16 januari, eller från och med den första dagen utan uttag av föräldrapenning på sjukpenningnivå om minst 1/8.

Hverja snertir vandinn?

Alla som genom sitt arbete i Sverige är omfattade av svensk socialförsäkring, men som är bosatta i annat land inom EU/EES eller i Schweiz, och inte fortsätter omfattas av svensk socialförsäkring när arbetet avbryts.

Primärt berörda nordiska länder: Danmark, Finland, Norge, Åland. Valet av länder ovan förklaras med att det är i dessa länder man vanligtvis bor i om man arbetar i Sverige, men i teorin gäller detta alla länder som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004.

Uppfært síðast:
Sverige, Socialdepartementet 25.1.2019
Tengiliður