The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Arbetsliv och flyktingar på politiska festivaler

17.05.16 | News
Folkemødet 2015
Photographer
norden.org/Mette Højberg
I år deltar Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet återigen på de politiska festivalerna i Norden, där Poul Nielsons nya analys av den nordiska arbetsmarknaden "Arbetsliv i Norden" kommer att debatteras. Flyktingsituationen sätter naturligtvis också i hög grad sin prägel på debatterna på Folkemötet, Almedalsveckan, SuomiAreena, Arendalsveckan och Folkemötet i Reykjavik. SIK håller för första gången i år också ett Folkemöte på Grönland.

Nordens Tält på Folkemötet på Bornholm 16 –19 juni

Det är en bred uppsättning ämnen som kommer att diskuteras under de 12 debatterna och evenemangen i Nordens Tält, som exempelvis ”Kommer den nordiska modellen att slopas?", då Poul Nielson debatterar sin nya analys med Henrik Dam Kristensen, Nordiska rådets president, och representanter från arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Den danska samarbetsministern Peter Christensen, som också är försvarsminister och ordförande för NORDEFCO, deltar i debatten "Norden i NATO? Nordiskt försvarssamarbete 2.0", som också den före detta finska försvarsministern Carl Haglund är med i. I "Bonderøven og Skavlan" (Bondlurken och Skavlan) diskuterar den danska kulturministern Bertel Haarder om det finns en samnordisk offentlighet med bland annat Morten Rud, CEO, Rud Pedersen, Jette Lykke, ordförande för Folkemötet, Rushy Rashid Højberg, författare, Hilde Sandvik, broen.xyz och Heidi Avellan, politisk chefredaktör för Sydsvenskan

 

Qassimiuaarneq2016 28–30 juni i Nuuk

För första gången i år bjuder SIK in till Folkemöte och folkfest – Qassimiuaarneq. SIK har tagit initiativ till att skapa det här evenemanget med anledning av arbetarrörelsens 60-årsjubileum för att fira demokrati, gemenskap och folk. Med inspiration från de andra nordiska, västnordiska länderna och grannländerna i Nordatlanten vill SIK genom att arrangera Qassimiuaarneq fira gemenskapen och skapa en ny ram för en bred debatt, både politiskt, näringslivsrelaterat, socialt och kulturellt.

Målet med Qassimiuaarneq2016 är att skapa en dialog och nya allianser samt att samarbeta över gränserna i Norden och Nordatlanten med fokus på hur man skapar hållbar tillväxt, utbildning och sysselsättning, i synnerhet utifrån erfarenheterna inom och med fokus på turistbranschen, råvaruindustrin och fiskeindustrin.

Nordens dag i Almedalen den 4 juli

Kommer det nordiska samarbetet att överleva flyktingkrisen? Lyssna på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i debatt med den nordiska samarbetsministern Anne Berner. Och hur ser försvarsminister Peter Hultqvist på Rysslands ökade militära närvaro runt Östersjön? Det är några av de frågor som ställs på Nordens dag under Almedalsveckan i sommar.

Totalt 11 evenemang – alla med nordiska förtecken, presenteras i Tavernatältet på Strandvägen 4. Utöver flyktingsituationen och försvaret kommer det att finnas exempel på vad vi kan lära av våra grannländer när det gäller kampen mot våldsam extremism, hur det civila samhället och myndigheterna samarbetar på bästa sätt i att hjälpa utsatta ungdomar och vilka initiativ som är nödvändiga för att nya medborgare ska få jobb.

 

Norden2016 på SuomiAreena i Björneborg den 11–15 juli

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet och den finska samarbetsministern Anne Berner deltar i debatten om Poul Nielsons rapport tillsammans med författaren och Anne Abrahamsson, president för Ungdomens Nordiska råd samt Magnus Gissler, generalsekreterare för Nordens fackliga samorganisation.

Norden är med i det direkta programmet Pop Up Norden-live som MTV3 sänder från SuomiAreena. Det nordiska inslaget blir med imitatören och skådespelaren Christoffer Strandberg och musikern Fredrik Furu.

SuomiAreena har varje år ett tema för festivalen och i år är det det finska arbetet och samhällsorganisationernas verksamhet.

Arendalsveckan 15–20 augusti i Arendal

I år kommer det återigen att finnas en nordisk monter i "Politisk gate" hela veckan. Poul Nielson kommer också till Arendal och deltar i debatten "Hur kan nordiskt samarbete främja en ökad sysselsättning och en lägre arbetslöshet i Norge?" tillsammans med bland annat Nordiska rådets president Henrik Dam Kristensen. Dessutom tas följande teman upp: "State of the Nordic Region 2016" (Nordregio), "Arbetsgränshinder och unga i Norden", "Ensamkommande flyktingbarn" och "Kommer den nordiska välfärdsmodellen att överleva arbetslöshet, delningsekonomi och massinvandring?

Folkemötet i Reykjavik 2–3 september

Den första politiska festivalen på Island förra året var en stor succé och upprepas därför i år, med föreningen Almannaheill som huvudarrangör, men Nordens Hus i Reykjavik kommer att vara en central medarrangör.