The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Informationsfilmer om att lösa gränshinder

Här hittar du informationsfilmer som beskriver Gränshinderrådet och olika gränshinder.

 Följande filmer beskriver Gränshinderrådet och olika gränshinder:

Filmer om Gränshinderrådet

Denna informationsfilm beskriver Gränshinderrådets arbete och resultat för perioden 2018-2019:

Denna informationsfilm beskriver Gränshinderrådets arbete för ökad mobilitet inom Norden:

Informationsfilmer om gränshinder

Dessa informationsfilmer beskriver olika gränshinder som kan uppstå mellan de Nordiska länderna. Filmerna är skapade i samarbete mellan Gränshinderrådets sekretariat och Info Norden.

Genom ett unikt och målinriktat politiskt samarbete är de nordiska länderna på väg att göra Norden till den mest integrerade regionen i världen. En viktig del av detta samarbete är att ta bort gränshinder. Trots ökade insatser på området finns det fortfarande utmaningar och omständigheter som gör det besvärligt för innevånare och verksamheter att röra sig fritt över gränserna.

Genom ett unikt och målinriktat politiskt samarbete är de nordiska länderna på väg att göra Norden till den mest integrerade regionen i världen. En viktig del av detta samarbete är att ta bort gränshinder. Trots ökade insatser på området finns det fortfarande utmaningar och omständigheter som gör det besvärligt för innevånare och verksamheter att röra sig fritt över gränserna.

Med et unikt og målrettet politisk samarbejde er de nordiske lande godt på vej til at gøre Norden til den mest integrerede region i verden. En vigtig del af dette er at fjerne grænsehindringer. Trods øgede indsatser på området, findes der stadig udfordringer og omstændigheder, der gør det besværligt for beboere og virksomheder at røre sig frit over grænser.

Genom ett unikt och målinriktat politiskt samarbete är de nordiska länderna på väg att göra Norden till den mest integrerade regionen i världen. En viktig del av detta samarbete är att ta bort gränshinder. Trots ökade insatser på området finns det fortfarande utmaningar och omständigheter som gör det besvärligt för innevånare och verksamheter att röra sig fritt över gränserna.