The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiska rådet räknar med session i oktober

26.06.20 | News
Harpa
Photographer
Johannes Jansson/norden.org

Nordiska rådet arrangerar sin session i oktober i konferenscentret Harpa i Reykjavik.

Nordiska rådets viktigaste politiska händelse under året, sessionen, kommer att arrangeras i Reykjavik i oktober. Beslutet kommer från rådets presidium, och föregås, pga av COVID19, av en lång period av osäkerhet. Dagens presidiemöte var digitalt, liksom alla de övriga möten som Nordiska rådet har hållit under de senaste tre månaderna.

Sessionen är utan jämförelse Nordiska rådets viktiga årliga evenemang. Parlamentariker från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, samt Grönland, Färöarna och Åland, samlas då för att debattera och besluta om centrala nordiska frågor och strategier. Under sessionsveckan, den s.k. nordiska toppmötesveckan, arrangeras traditionellt också nordiska möten för statsministrarna, utrikesministrarna samt flera andra ministrar från regionen.

-Under våren har rådets medlemmar mötts oftare än normalt, men alltid enbart digitalt, berättar Nordiska rådets president Silja Dögg Gunnarsdóttir. Även om tekniken oftast har fungerat har denna erfarenhet bekräftat för oss hur oerhört viktigt det är att vi kontinuerligt möts också helt konkret, ansikte mot ansikte, konstaterar hon. Därför är vi oerhört glada över att smittoläget nu medger att vi går vidare med planer för sessionen i Reykjavik.

Beredskap för ändrade planer finns

COVID19 kastar ändå fortfarande en skugga över sessionsplanerna. Trots att planeringen för sessionen och utdelningen av Nordiska rådets priser nu går igång för högtryck, konstaterar presidiet ändå att förverkligandet är helt beroende på hur COVID19-situationen i Norden ser ut på hösten. Alla planer anpassas till de restriktioner och regler kopplade till COVD19 som gäller i oktober.

-Beroende på läget har vi möjlighet att begränsa antalet deltagare i alla de evenemang som normalt arrangeras under sessionsveckan, konstaterar Silja Dögg Gunnarsdóttir. Om en andra våg av COVID19 drabbar Norden eller någon del av regionen under hösten, är det fortfarande möjligt att hela sessionen måste ställas in, säger hon. Nu planerar vi för en normal sessionsvecka, men vi tar naturligtvis inga onödiga risker, betonar presidenten.

Den nordiska toppmötesveckan samlar i vanliga fall upp till 800 personer, och Nordiska rådets presidium följer noga med de restriktioner som gäller på hösten. Den isländska regeringen uppdaterar kontinuerligt sina restriktioner beroende på den aktuella situationen. För närvarande tillåter Island möten och konferenser med höst 500 deltagare. De isländska myndigheterna förutsätter också att alla som anländer till landet försätts i en två veckor lång karantän, eller att de inresande testas för COVID19 omedelbart vid ankomsten.

Under sessionen i år debatterar Nordiska rådet bland annat nya inkomna medlemsförslag, möter statsministrarna och andra centrala nordiska ministrar och arrangerar temadebatter.

I samband med sessionen delas också Nordiska rådets priser ut. Sessionen arrangeras i samarbete mellan Nordiska rådet och Alltinget på Island under den sista veckan i oktober.