Nordisk råd regner med sesjon i oktober

26.06.20 | Nyhet
Harpa
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Nordisk råd arrangerer sin sesjon i konferansesenteret Harpa i Reykjavík i oktober.

Nordisk råds viktigste politiske hendelse i løpet av året, sesjonen, skal arrangeres i Reykjavík i oktober. Vedtaket kommer fra rådets presidium, og følger etter en lang periode av usikkerhet på grunn av covid-19. Dagens presidiemøte var digitalt, i likhet med all andre møter Nordisk råd har avholdt de siste tre månedene.

Sesjonen er uten sammenligning Nordisk råds viktigste årlige arrangement. Da samles parlamentarikere fra Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island samt Grønland, Færøyene og Åland for å debattere og fatte vedtak om sentrale nordiske strategier og spørsmål. I løpet av sesjonsuka, den såkalte nordiske toppmøteuka, arrangeres det tradisjonelt også nordiske møter for statsministrene, utenriksministrene og flere andre ministre fra regionen.

– I vår har rådets medlemmer møtt hverandre oftere enn normalt, men utelukkende digitalt, forteller Nordisk råds president Silja Dögg Gunnarsdóttir. – Selv om teknikken oftest har fungert, har denne erfaringen bekreftet for oss hvor viktig det er at vi kontinuerlig møtes også helt konkret, ansikt til ansikt, konstaterer hun. – Derfor er vi veldig glade for at smittesituasjonen nå gjør det mulig å gå videre med planer for sesjonen i Reykjavík.

Beredskap for endrede planer

Covid-19 kaster fortsatt en skygge over sesjonsplanene. Til tross for at planleggingen for sesjonen og utdelingen av Nordisk råds priser nå går i gang for fullt, konstaterer presidiet at gjennomføringen er helt avhengig av hvordan covid-19-situasjonen i Norden ser ut til høsten. Alle planer tilpasses til restriksjonene og reglene knyttet til covid-19 som gjelder i oktober.

– Avhengig av situasjonen har vi mulighet for å begrense antallet deltakere på alle arrangementene som normalt avholdes i løpet av sesjonsuka, konstaterer Silja Dögg Gunnarsdóttir. – Hvis en andre bølge av covid-19 rammer Norden eller en del av regionen til høsten, er det fortsatt mulig at hele sesjonen må innstilles, sier hun. – Nå planlegger vi for en normal sesjonsuke, men vi tar naturligvis ingen unødvendige risker, understreker presidenten.

Den nordiske toppmøteuka samler vanligvis opp mot 800 personer, og Nordisk råds presidium vil følge nøye med på restriksjonene som gjelder til høsten. Den islandske regjeringen oppdaterer kontinuerlig sine restriksjoner avhengig av den aktuelle situasjonen. Foreløpig tillater Island møter og konferanser med høyst 500 deltakere. De islandske myndighetene forutsetter også at alle som kommer til landet, settes i karantene i to uker, eller at innreisende testes for covid-19 umiddelbart ved ankomsten.

På sesjonen i år debatterer Nordisk råd blant annet nye medlemsforslag, møter statsministrene og andre sentrale nordiske ministre og arrangerer temadebatter.

I forbindelse med sesjonen deles også Nordisk råds priser ut. Sesjonen arrangeres i samarbeid mellom Nordisk råd og Alltinget på Island den siste uka i oktober.