The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Byer inviteres til nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

10.04.17 | News
Mand spiller på guitar
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
Små og mellomstore byer i Norden har no sjansen til å delta i et nordisk prosjekt om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Målet er å utarbeide en felles nordisk strategi for hvordan byene kan bli bærekraftig.