Byer inviteres til nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling

10.04.17 | Nyhet
Mand spiller på guitar
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Små og mellomstore byer i Norden har no sjansen til å delta i et nordisk prosjekt om hvordan lykkes med bærekraftig byutvikling. Målet er å utarbeide en felles nordisk strategi for hvordan byene kan bli bærekraftig.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og Norden i omstilling er et særlig satsingsområde. Formannskapsprosjektet Attraktive byer, grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner, byer som ramme for gode liv for alle, er ett av flere initiativ for å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse.

Prosjektet disponerer 9 millioner DKK i perioden 2017-2019 og skal utarbeide en felles nordisk strategi for hvordan byene og deres omland kan utvikle sin attraktivitet ved å sikre et godt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig.

Prosjektet søker etter små og mellomstore byer og tettsteder som har jobbet spesielt med utviklingen av et attraktivt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Byene kan gjerne samarbeide med andre byer eller kommuner om en felles søknad.

I utgangspunktet er tanken at det skal være et samarbeid med to byer fra hvert av de nordiske landene. Søknadsfrist er 29. mai 2017.

Prosjektet ledes av tre norske departement.

Søknaden sendes til:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

v/ Guro Voss Gabrielsen

Postboks 8112 Dep,

0032 Oslo, Norge