The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Gränshinderrådet välkomnar Sveriges gränslättnader för danskar och norrmän

24.03.21 | News
Bolig i Sverige
Sverige lättar på inresereglerna från Danmark och Norge. Det innebär bland annat att boende i Danmark och Norge som äger fritidshus i Sverige får åka till sina stugor, och att familjer bosatta på olika sidor av gränsen kan träffas i Sverige. Kravet för inresa är ett negativt coronatest.

- Detta är ett mycket glädjande besked för tusentals människor som bor i Danmark och Norge och som har egendom eller familj i Sverige. Det är också ett mycket välkommet besked för det nordiska Gränshinderrådet, som aktivt har arbetat för att få en lösning på frågan. Nu måste vi bara se till att vi slipper dylika gränsstängningar i framtiden, säger Bertel Haarder, dansk medlem i Gränshinderrådet.

Gränshinderrådet, som har till uppgift att främja fri rörlighet i Norden, har bland annat i sina rapporter till de nordiska samarbetsministrarna lyft de svenska gränsrestriktionerna mot Danmark och Norge. Rådet har också aktivt arbetat tillsammans med myndigheter och organisationer för att försöka lösa gränsproblemen.

Lättnaderna vid inresa till Sverige berör många familjer och närstående i Norden, och inte minst 10000 danska och 12500 norska fritidshusägare som inte har fått besöka sina hus på en lång tid.

- Vi har sett hur olika restriktioner har slagit oskäligt hårt mot boende i de nordiska gränsregionerna under pandemin. Regeringens besked nu är ett steg i rätt riktning, men flera störningar återstår att lösa i hela Norden innan vi är tillbaka till normalläge, säger Sven-Erik Bucht, svensk medlem i Gränshinderrådet.

Restriktionerna hävs 31 mars

Enligt ett pressmeddelande från den svenska regeringen slopar Sverige sina inreserestriktioner mot Danmark, Norge och även Storbritannien den 31 mars. Ändringarna innebär också att personer som kommer från Danmark och Norge och som vill passera genom Sverige landvägen kan göra det.

Kravet på ett negativt covid-19-test vid inresa står kvar också framöver och det negativa testet får inte vara äldre än 48 timmar.

För pendlare gäller regeln att testet får vara maximalt en vecka gammalt. Enligt pressmeddelandet utvidgas denna lättnad nu till att även omfatta även personer som återkommande passerar gränsen för att studera.

Problem kvarstår

Många utmaningar med olika restriktioner i Norden kvarstår att lösa. Till exempel pendlare mot Finland från Sverige och Norge har fortfarande inreseförbud, om de inte har ett så kallat nödvändigt arbete. De här pendlarna står utan lön eller annan ersättning.

Dessutom får inte veckopendlare från Sverige och Finland och jobbpendlare från Danmark ännu åka till sina jobb i Norge.

Gränshinderrådet fortsätter att trycka på för att också de problemen ska lösas.

 

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet har som mål att klara upp 8-12 gränshinder per år. Rådet har tio medlemmar.