Grensehinderrådet verdsetter Sveriges grenselettelser for dansker og nordmenn

24.03.21 | Nyhet
Bolig i Sverige
Sverige letter på innreisereglene fra Danmark og Norge. Det innebærer blant annet at de som bor i Danmark og Norge og eier fritidshus i Sverige, får dra til husene sine, og at familier bosatt på hver sin side av grensen kan møtes i Sverige. Kravet for innreise er negativ koronatest.

– Dette er en veldig gledelig beskjed for tusenvis av mennesker som bor i Danmark og Norge og har eiendom eller familie i Sverige. Det er også en veldig god nyhet for det nordiske Grensehinderrådet, som har arbeidet aktivt for å få en løsning på spørsmålet. Nå må vi bare sørge for at vi slipper lignende grensestenginger i framtiden, sier Bertel Haarder, dansk medlem i Grensehinderrådet.

Grensehinderrådet, som har som oppgave å fremme fri bevegelighet i Norden, har blant annet i sine rapporter til de nordiske samarbeidsministrene rettet oppmerksomheten mot de svenske grenserestriksjonene mot Danmark og Norge. Rådet har også arbeidet aktivt sammen med myndigheter og organisasjoner for å prøve å løse grenseproblemene.

Lettelsene ved innreise til Sverige berører mange familier og nære slektninger i Norden, og ikke minst 10 000 danske og 12 500 norske fritidshuseiere som ikke har fått besøke husene sine på lange tider.

– Vi har sett hvordan ulike restriksjoner har rammet innbyggere i de nordiske grenseregionene urimelig hardt under pandemien. Regjeringens beskjed nå er et skritt i riktig retning, men flere forstyrrelser gjenstår å løse i hele Norden før vi er tilbake i normalsituasjonen, sier Sven-Erik Bucht, svensk medlem i Grensehinderrådet.

Restriksjonene heves 31. mars

Ifølge en pressemelding fra den svenske regjeringen fjerner Sverige sine innreiserestriksjoner mot Danmark, Norge og også Storbritannia 31. mars. Endringene innebærer også at personer som kommer fra Danmark og Norge og vil passere gjennom Sverige landeveien, kan gjøre det.

Kravet om negativ covid-19-test ved innreise blir stående også framover, og den negative testen kan ikke være eldre enn 48 timer.

For pendlere gjelder regelen at testen kan være maksimalt en uke gammel. Ifølge pressemeldingen utvides denne lettelsen nå til også å omfatte personer som passerer grensen gjentatte ganger for å studere.

Problemer gjenstår

Mange utfordringer med ulike restriksjoner i Norden gjenstår å løse. For eksempel har pendlere mot Finland fra Sverige og Norge fortsatt innreiseforbud, med mindre de har en såkalt nødvendig jobb. Disse pendlerne står uten lønn og annen godtgjørelse.

Dessuten får ukependlere fra Sverige og Finland og jobbpendlere fra Danmark ennå ikke reise til sine jobber i Norge.

Grensehinderrådet fortsetter å presse på for at også disse problemene skal løses.

 

Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegeligheten i Norden, både for enkeltpersoner og foretak. Grensehinderrådet har som mål å avklare 8–12 grensehindre per år. Rådet har ti medlemmer.