The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Medlemsforslag om å gjøre Norden ledende i Europa på fangst, transport og lagring av CO2 (CCS)