12.1.
Report by the Ministers for Nordic Co-operation on Nordic crisis preparedness, Document 13/2022

224
Eva Lindh
Reply

Under pandemin såg vi att vi behöver stärka vår krisberedskap här i Norden gemensamt. När vi gör det gemensamt i Norden blir vi också starkare som små länder.

227
Lulu Ranne
Reply

Luen tässä muutaman lauseen Suomen puheenjohtajuusohjelmasta, koska täällähän nostettiin esiin nimenomaan se, että meillä täytyy olla "Pohjola, jossa maat ovat yhdessä paremmin varautuneita pandemi

228
Lorena Delgado Varas
Reply

Pandemin visade att vi inte står så starka som vi trodde, trots ambitionerna över tid. Vi hann knappt lämna krisen innan Ryssland bestämde sig för att attackera Ukraina.

229
Reply

Mange tak. I det nordiske samarbejde og i grænsehindringsarbejdet taler man altid om familier med forældre, der er ca. 40 år gamle år og har to børn. Man glemmer som oftest de unge.

230
Kathrine Kleveland
Reply

I Enestam-rapporten står det at svakere kunnskap i nordiske språk direkte påvirker de nordiske landenes forutsetning for å samarbeide effektivt, dele informasjon og kommunisere i en krisesituasjon.