324. Tobias Drevland Lund (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
324
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tusen takk, president.

En av våre viktigste oppgaver som politikere mener jeg er å gjøre noe med de enorme og økende økonomiske forskjellene i våre nordiske land, og særlig det voksende antallet barn som vokser opp i fattigdom, vedvarende lavinntekt eller hva man måtte kalle det. Uansett er dette mer enn tall. Dette er våre barn og unge, som kanskje ikke har muligheten til å gå på fotball, på kulturskole eller på dans, fordi lommeboka til foreldrene ikke strekker til. Dette er barn i familier hvor foreldrene kanskje ikke har råd til å kjøpe vinterjakke når det blir kaldt, eller ikke har råd til nye vintersko når vinteren kommer og de gamle har blitt slitt. Dette er barn som kanskje aldri har fått muligheten til å dra på ferie verken innenlands eller utenlands, rett og slett fordi foreldrene ikke har råd. Dette er våre barn i våre land som ikke får de samme mulighetene som andre barn.

Hva er konsekvensene? For å bryte dette litt ned, synes jeg det er en gutt som sier dette veldig godt på Barne- og familiedirektoratet i Norge sine nettsider: «Når man ikke får vært med i vennen din sin i bursdag fordi man ikke har råd, slutter de til slutt å spørre om man vil være med. Vennen blir borte.» Det sa en gutt på 18 år.

Et annet beskrivende utsagn kan man lese i en av rapportene til organisasjonen Voksne for Barn i Norge. Der står det: «Jeg var vel ca. 13 år da jeg skjønte at vi hadde dårlig råd fordi de måtte fjerne brød fra handlekurven, og at jeg måtte få broren min til å komme med matpakke dagen etter. Han bodde hos farmor og farfar.» Familien hadde rett og slett ikke råd til brød.

Tall fra den samme rapporten fra Voksne for Barn viser at hele 90 pst. av befolkningen i Norge mener at politikere må prioritere tiltak for å bekjempe barnefattigdom. Jeg er derfor veldig, veldig glad for at hele utvalget i første rekke var samlet om at vi trenger mer statistikk, forskning osv. på dette. Jeg er også glad for den samstemte oppslutningen forslaget har fått i denne salen etterpå, fra flere partier og politikere. Dette er et problem, og dette er noe vi må løse. Jeg samstemmer også i den islandske kollegaen som sa innledningsvis at nå må vi gå fra ord til handling, for dette er et problem som trenger full prioritet.