Medlemsforslag om å redusere antall barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt

21.02.22 | Sag

Dokumentation

  Forslag
  Betænkning
  Debat
  Beslutning
  Rek. 21/2022
  Recommendation
  Rek 21_2022 om å redusere antall barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt.pdf
  PDF document, 58.08 KB