Medlemsforslag om å redusere antall barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt

21.02.22 | Sag

Dokumentation

    Forslag
    Betænkning
    Debat
    Beslutning