346. Emma Berginger (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
346
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jag vill instämma i det som Simon Holmström sa: Det vore lämpligt att återsända det här ärendet till utskottet för fortsatt behandling.