346. Emma Berginger (Replik)

Upplýsingar

Gerð
Andsvar
Ræðunúmer
346
Speaker role
Midtergruppen
Staða
Waiting for transcription
Dagsetning

Jag vill instämma i det som Simon Holmström sa: Det vore lämpligt att återsända det här ärendet till utskottet för fortsatt behandling.