The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Medlemsförslag: Gör Norden självförsörjande och oberoende av auktoritära regimer