Medlemsförslag: Gör Norden självförsörjande och oberoende av auktoritära regimer