The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Offentliggörande av de nominerade till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2024

16.04.24 | Event
Children's books laying open on a surface
Photographer
Vita Thomsen/norden.org
Den 16 april offentliggörs de nominerade till till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2024. Offentliggörandet sker här på norden.org

Information

Dates
16.04.2024
Time
12:00 PM - 12:30 PM
Type
Annat

Sedan 2013 delas Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris ut till ett skönlitterärt verk för barn och unga skrivet på ett av de nordiska språken. Verket kan vara en kombination av text och bild och ska uppfylla höga litterära och konstnärliga krav.