Nordisk Arbejdsgruppe for Hav og Kyst (NHK)

Hav- og Kystgruppen er en tværsektoriel gruppe med et mandat, som godkendes af miljø- og klimasektoren ved Nordisk Ministerråd. Arbejdsgruppens hovedopgave er at bidrage til styrkelse af en økosystembaseret forvaltning af havet med henblik på at opnå et økosystem i balance.

Content

    Persons
    News
    Publications
    Information