Asumistuki Islannissa

Húsnæðisbætur á Íslandi
Tässä osiossa on tietoa mahdollisuuksista saada tukea asumiseen Islannissa.

Asumistuki

Asumistuki on kuukausittain maksettava korvaus asumismenojen helpottamiseksi kunnan vuokra-asunnoissa, opiskelija-asunnoissa sekä vapailta markkinoilta vuokratuissa asunnoissa.

Asumistuen määrään vaikuttavat sekä hakijan tulot että varallisuus. Kaikkien hakijan kanssa samaan ruokakuntaan kuuluvien 18-vuotta täyttäneiden tulot ja varat lasketaan yhteen, ja tämä yhteenlaskettu varallisuus laskee asumistuen määrää, jos se menee tietyn tulorajan yli. Tuloraja on sitä korkeampi, mitä enemmän samaan ruokakuntaan kuuluu henkilöitä.

Kenellä on oikeus saada asumistukea?

Asumistuen saamisen edellytyksenä on tiettyjä ehtoja.

Ehdot ovat seuraavat:

 • Hakijan ja samaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden tulee olla vakituisesti kirjoilla kyseisessä osoitteessa.
 • Asumistuen hakijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Muiden ruokakunnan jäsenten ei tarvitse olla 18-vuotta täyttäneitä.
 • Asunnossa tulee olla vähintään yksi makuuhuone, ruoanlaittomahdollisuus, wc ja peseytymismahdollisuus.
 • Hakijalla tulee olla vähintään kolmen kuukauden pituinen lainvoimainen vuokrasopimus.
 • Hakijan ja samaan ruokakuntaan kuuluvien yli 18-vuotiaiden henkilöiden täytyy antaa suostumuksensa tietojensa luovuttamiseen.

 

Näihin ehtoihin on kuitenkin joitain poikkeuksia koskien esimerkiksi opiskelijoita, yhteisöllistä asumista tai väliaikaisesti laitoshoidossa olevia. Lisäksi erityisen poikkeuksen muodostaa myös se, että henkilö oleskelee kaukana vakituisesta osoitteestaan sairauden vuoksi tai tilapäisesti työn vuoksi.

Asumistuen hakeminen

  Erityinen asumistuki

  Kunnilla on velvollisuus maksaa erityistukea vaikeissa taloudellisissa ja/tai sosiaalisissa olosuhteissa eläville.

  Tukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta.

  Kuka vastaa mahdollisiin kysymyksiin?

  Lisätietoa saa Islannin asuntorahoituslaitoksen (Íbúðarlánasjóð) kotisivulta. Lisätietoja saa myös palveluneuvonnasta puhelinnumerosta (+354) 569 6900

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.